Over Controle Alt Delete

We streven er naar dat de politie alle burgers gelijkwaardig behandelt. We zijn tegen etnisch profileren en politiegeweld.

Controle Alt Delete is een initiatief van Blikopeners en IZI Solutions. We bereiken onze doelen door middel van het organiseren van bijeenkomsten, het produceren van kritische films en het geven van workshops. We begeleiden jongeren, onderwijzen ze over hun rechten op straat en leren ze methodes om het conflict met de politie op straat te minimaliseren.

For English click here.

Etnisch profileren

Definitie: “het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving – zowel op operationeel als organisatorisch niveau – terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.”

Welke organisaties hanteren deze definitie?

  • (inter)nationale mensenrechten organisaties zoals: Amnesty, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, College voor de Rechten van de Mens, Art. 1, antidiscriminatiebureaus, ECRI (European Commission against Racism and Intolerance), FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), Controle Alt Delete and many more.
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Welke organisatie niet?

  • De Nederlandse politie.

Wat zijn de oorzaken van etnisch profileren?

Gevolgen etnisch profileren:

Waar kan je terecht als je etnisch geprofileerd bent?

Contact

Je kunt contant opnemen met Controle Alt Delete door een mail te sturen naar info@controlealtdelete.nl.

Samenwerken

We streven er naar dat de politie alle burgers gelijk(waardig) behandelt. We zijn tegen etnisch profileren en tegen politiegeweld. Wij staan open voor een samenwerking met alle personen en organisaties die deze doelen onderschrijven.

Controle Alt Delete is een samenwerking van stichting Blikopeners en IZI Solutions. Er wordt nauw samengewerkt met Amnesty International. Onze vaste samenwerkingspartners zijn anti-discriminatiebureau’s en grass roots organisaties in heel Nederland.

Controle Alt Delete is een onafhankelijke beweging. Voor jongeren zijn we een platform waar zij hun frustraties kwijt kunnen, en fungeren we als een brug naar de wereld van beleid en bestuur. Voor institutionele partijen zijn we een kritische partner waaraan men zich kan scherpen.