Over Controle Alt Delete

Wij streven naar een politie voor en van iedereen. Voornaamst doel van CAD is het elimineren van etnisch profileren oftewel voor eerlijke en effectieve controles door de politie.

Controle Alt Delete (CAD) is een initiatief van Blikopeners en IZI Solutions. CAD is een onafhankelijk platform dat in 2013, i.s.m. Amnesty NL, het fenomeen ‘etnisch profileren’ opnieuw op de politieke en politie agenda heeft gezet. CAD strijd tegen etnisch profileren middels het organiseren van bijeenkomsten, het produceren van kritische films, het geven van workshops en het beïnvloeden van beleid.

Meer informatie over onze strategie, werkwijze, ontstaansgeschiedenis en ontwikkelingen tot nu toe zijn te lezen in hoofdstuk 2 van dit rapport.

For English click here.

Etnisch profileren

Definitie: “het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving – zowel op operationeel als organisatorisch niveau – terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.”

Simpeler gezegd: etnisch profileren vindt plaats als de politie uitgaat van uiterlijke kenmerken i.p.v. objectief verdacht gedrag.

Deze definitie wordt gehanteerd door:
(Inter)nationale mensenrechten organisaties zoals: Amnesty, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, College voor de Rechten van de Mens, Art. 1, antidiscriminatiebureaus, ECRI (European Commission against Racism and Intolerance), FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), Controle Alt Delete and many more. Daarnaast wordt de definitie ook gehanteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nederlandse politie (sinds januari 2018)

Wat zijn de oorzaken van etnisch profileren?

Gevolgen etnisch profileren:

Etnisch profileren komt voor bij een aantal kerntaken van de politie, t.w.:

  • Criminaliteit voorkomen en bestrijden
  • De openbare orde bewaken
  • Strafbare feiten opsporen
  • Uitvoeren van politietaken voor justitie

De meeste klachten over etnisch profileren die wij binnen krijgen gaan over:

  • Verkeerscontroles.
  • Proactieve controles in een voertuig en te voet.
  • Preventief fouilleren.
  • Opsporing van verdachten.

Waar kan je terecht als je etnisch geprofileerd bent?

Contact

Je kunt contant opnemen met Controle Alt Delete door een mail te sturen naar info@controlealtdelete.nl of te bellen naar: 085-4898985 (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 18.00)

Samenwerken

Controle Alt Delete is een initiatief van Stichting Blikopeners en IZI Solutions. Drijvende krachten zijn Dionne Abdoelhafiezkhan, Gideon Everduim en Jair Schalkwijk. Daarnaast wordt de organisatie ondersteund door vaste krachten, vrijwilligers en vele jongeren die als ogen en oren fungeren. Een vaste samenwerkingspartner is Amnesty Nederland. Daar waar mogelijk wordt er nauw samengewerkt met andere mensenrechtenorganisaties en grassroots bewegingen. Voor institutionele partijen zoals het ministerie Justitie & Veiligheid en de politie is Controle Alt Delete een kritische gesprekspartner waaraan men zich kan scherpen. Iedereen die de doelen van Controle Alt Delete ondersteunt is een bondgenoot, ook politiemensen. Controle Alt Delete is een onafhankelijke beweging. Dat betekent dat zelf gestelde doelen op een zelfgekozen manier nagestreefd worden. Praktisch betekent het dat er niemand is die zegt wat Controle Alt Delete moet doen. De grenzen worden gesteld door de wet en door wat betamelijk is.