Vakbond gebruikt Coronacrisis om bewapening boa’s door te drukken

Geen incidenten, vakbond vraagt toch om wapens.

woensdag 25 maart 2020

Wat is er gebeurd
De vakbond voor boa’s heeft tegen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gezegd dat handhavers verdedigingsmiddelen moeten krijgen. De reden is dat burgemeesters nieuwe bevoegdheden krijgen in de strijd tegen het Coronavirus. Richard Gerrits van de vakbond vraagt onder andere om snelle invoering van de pepperspray.

Eigen agenda doordrukken
Dit is een publieke gezondheidscrisis. De vakbond gebruikt de Corona crisis om de invoering van wapens, waar al jaren om gevraagd wordt, door te drukken. Los nog van het feit dat geweld tegen boa’s al jaren daalt. Waarom is bewapening dan nodig? En welk probleem moet een wapen eigenlijk oplossen? Ook nu zijn er geen gegevens die wijzen op toenemend geweld. Op een enkel incident na zijn er nauwelijks openbare ordeverstoringen waarbij boa’s of de politie moet optreden.

Bewapening is al lang een discussiepunt
Er wordt al jaren gediscussieerd over de bewapening van boa’s. Recent, in mei 2019, discussieerde Amsterdamse gemeenteraad nog over het onderwerp. Raadsleden en onderzoekers riepen de wetgever toen op om zich over het onderwerp te buigen. Boa’s hebben gestaakt om bewapening af te dwingen. In oktober 2019 meldde de BOA vakbond dat er afspraken gemaakt waren met de minister. Volgens de bond was afgesproken dat boa’s zich in de toekomst met een pepperspray en wapenstok mochten uitrusten. Wat er toen precies is afgesproken is onbekend, feit is dat de bewapening van boa’s vooralsnog (anno maart 2020) nog niet geregeld is. Dat verklaart waarom de vakbond van boa’s nu aandringt op bewapening.

Side note
Vanuit Controle Alt Delete volgen wij geweldstoepassingen door de politie. Daarbij valt ons op dat er soms geen regels zijn voor de toepassing van geweld (inzet van de politiehond), of dat gebruik van een geweldsmiddel in strijd is met internationale richtlijnen (de inzet van het vuurwapen). Mocht de Minister van Justitie en Veiligheid besluiten dat boa's ook de wapens ter hand gaan nemen dan moeten de instructies kraakhelder en volledig transparant zijn, aan de internationale standaarden voldoen en moet er publiekelijk verantwoording over afgelegd worden. De politie lukt dit tot op heden niet, waarom denken gemeenten dat zij het beter zullen doen?