Stel een goal zero in!

Bied geen enkele ruimte voor racisme, discriminatie of grensoverschrijdend gedrag.

woensdag 17 juli 2019

Goal Zero
Dienstbaarheid aan en veiligheid voor alle mensen zou een topprioriteit moeten zijn bij de Politie. Er moet gestreefd worden naar nul gebeurtenissen van racisme, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag intern en extern.

Huidige stand van zaken
De Korpschef van de Nationale Politie noemt het een illusie dat hij binnen een aantal jaar een einde kan maken aan alle misstanden maar dat hij er wel aan de slag gaat en er meteen werk van maakt als het bij hem terecht komt. In de afgelopen jaren hebben er zich meerdere gebeurtenissen afgespeeld waar er ingegrepen kon worden. In 2017 heeft hij bijvoorbeeld een ‘zwartboek discriminatie’ in ontvangst genomen met 26 verschillende voorbeelden zoals: ‘Een leidinggevende kwam ooit de koffiekamer in met de vraag: ‘Waar is die n*ger?’. Hoe kan het dat de Korpschef niet kan aangeven hoe er is opgetreden tegen de desbetreffende leidinggevende? In de uitzending van Jinek zegt de Korpschef dat hij er werk van maakt door onderzoek en eventueel een sanctie, in de uiterste vorm ontslag. Maar, voor zover wij weten is er de afgelopen 5 jaar geen enkele agent ontslagen vanwege racisme, discriminatie of etnisch profileren.

Onze visie
Verandering bij de politie mag niet ten koste gaan van mensenrechten. Politie kan niet langer toekijken, Minister moet ingrijpen. De korpsleiding kan niet langer alleen maar zeggen dat dit soort misstanden niet horen. Ze moeten ingrijpen zodat deze misstanden worden aanpakt. Als de politie de problemen niet aanpakt, dan moet de Minister van Justitie en Veiligheid ingrijpen bij de politie.