Minder geweld dus meer tasers

Politie pleit voor de taser en uitschuifbare wapenstok in een persbericht over geweld dóór de politie.

dinsdag 10 april 2018

Minder geweld gemeld
De politie stuurde 9 april een persbericht uit over het geweldsgebruik in 2017. De voornaamste boodschap: "er is een lichte daling van toepassing van geweld." Het persbericht gaat gepaard met een hoop mitsen en maren. Zo kan er geen goede vergelijking gemaakt worden tussen de eenheden omdat iedere eenheid anders registreert. Ook is het onduidelijk of er sprake is van een trend, dat gaat de politie monitoren. Het is niet mogelijk om eenheden met elkaar te vergelijken, maar het is wel mogelijk om per eenheid te kijken naar het geweldsgebruik. Zo blijkt dat in Den Haag het geweldsgebruik met 20% is afgenomen. Ook hier wordt onderzocht of er sprake is van een trend. 

Positief of niet? 
De conclusie is dat je geen conclusies kan trekken, behalve dat er minder geweldstoepassingen zijn gemeld in 2017. Dat is op zich een positieve ontwikkeling, zeker als het een trend blijkt te zijn. Met name in Den Haag is de afname groot: ook dat is een positieve ontwikkeling, als het een trend blijkt te zijn. De politie zegt uiteraard dat de afname het gevolg is van meer training en bewustwording bij de agenten. Het is denkbaar dat kritische burgers daarbij ook een rol gespeeld hebben. Incidenten waarbij geweld gebruikt wordt komen vaker in het nieuws en worden vaker door traditionele media verslagen. De dood van Mitch Henriquez en de politieke opstand daarna heeft hier zeker een rol in gespeeld. Er worden bijvoorbeeld meer interacties gefilmd door burgers waardoor er een vorm van publieke controle op politie is ontstaan. 

Niet gelijkwaardig
Deze gepubliceerde cijfers gaan over geweld door de politie tegen burgers. Ze gaan puur over het aantal keer dat een dienstwapen is gepakt, de diensthond is ingezet of fysiek geweld is toegepast. Het gaat niet over de mogelijke verwondingen die burgers daarbij opliepen. De reden hiervoor is bizar: verwondingen worden door agenten geregistreerd in een open invulveld dat niet door de computer verwerkt kan worden. We zeggen dit wel vaker: geweld tegen de politie wordt uitstekend geregistreerd, geweld dóór de politie wordt niet met dezelfde grondigheid geregistreerd. Waarom niet?

Stiekeme pleidooi voor taser
In hetzelfde persbericht wordt (onderaan) uitgelegd dat de politie wil leren van geweld. Er staat dat deze cijfers de politie helpt “om effectiever om te gaan met haar verantwoordelijkheden als goed werkgever. Bijvoorbeeld door de weerbaarheid te vergroten en de uitrusting van politieagenten te verbeteren met onder meer de introductie van de uitschuifbare wapenstok. Daarnaast is het afgelopen jaar een pilot uitgevoerd met het stroomstootwapen […].” Dit is toch een persbericht over geweld dóór de politie tegen burgers? Waarom lezen we dan onderaan het persbericht een pleidooi voor de uitschuifbare wapenstok en het stroomstootwapen?

Beste politie: als het gaat om geweld tegen burgers hoeft de “weerbaarheid en uitrusting” van agenten niet verbeterd te worden. Deze alinea's moet je bewaren voor een ander persbericht.