Maar één klacht over etnisch profileren is terecht

Slechts een klacht werd gegrond verklaard: het laat zien dat de klachtenprocedure niet werkt voor klachten over etnisch profileren.

dinsdag 5 februari 2019

De politie meldt meldt dat in 2018 één klacht over etnisch profileren gegrond is verklaard. In totaal werden er 43 klachten ingediend. Veel mensen vroegen om onze reactie op dit nieuws, bij deze:

Klachtbehandeling is niet onafhankelijk
Een van onze meest stuitende ervaringen met de klachtenprocedure is iemand die door een politieagent uitgescholden is voor ‘aapje’. Zijn dashcam heeft dat incident opgenomen. Hij werd gearresteerd, zijn auto in beslag genomen. Toen hij de auto terug kreeg was de SD kaart weg en de dashcam onklaar gemaakt. De klachtencommissie heeft zich onthouden van een oordeel.

De klachtenprocedure duurt lang en is bureaucratisch. Soms moeten klagers wel 20 keer mailen en bellen voordat hun zaak beoordeeld wordt. Een klacht indienen vergt heel veel van de klager. Zelfs agenten, in hun vrije tijd, die etnisch geprofileerd zijn klagen niet. Zo’n 95% van de klachten wordt door de politie zelf afgehandeld. De 5% die bij de klachtencommissie wordt behandeld is ook problematisch. Wij zien doordat we meegaan naar gesprekken dat de klachtenprocedure niet onafhankelijk is. Ze vragen bijvoorbeeld: “Wat wilt u de jeugd meegeven als zij moeten toekijken hoe u de politieagenten bejegent?” “Realiseert u zich dat uw gedrag dit kan uitlokken?” “U speelt ook een rol, denkt u daar weleens over na?”

Hoeveel klachten geen indicatie voor omvang etnisch profileren
Volgens ons is de hoeveelheid klachten geen indicatie voor de omvang van het probleem. De politie registreert staandehoudingen niet en weet daarom niet of agenten eerlijke en effectieve controles uitvoeren. De politie kan dus niet beoordelen of etnisch profileren minder wordt. Dat maar 1 klacht gegrond is verklaard zou betekenen dat de politie vorig jaar maar een keer etnisch geprofileerd heeft. Zelfs de politie zal toegeven dat dit onzin is. Het laat eigenlijk zien dat de klachtenprocedure niet is toegerust op klachten over etnisch profileren.