Kwartje (nou ja: 20%) gevallen bij de politie

Politie (h)erkent dat etnisch profileren structureler plaats vindt, en nu?

dinsdag 6 september 2016

“Binnen de Eenheid Oost-Brabant houdt 20% van de agenten regelmatig, vaak of zelfs altijd bepaalde etnische groepen staande omdat hij/zij denkt dat deze groepen eerder bepaalde vormen van criminaliteit plegen. 41% van de agenten geeft toe dat soms te doen.” Dat blijkt uit onderzoek van Brandpunt dat dinsdag gepubliceerd is.

Deze cijfers zijn gebaseerd op een enquête onder 500 agenten in Brabant. Hierbij moet je nog de agenten optellen die ‘onbewust’ etnisch profileren. Voor alle duidelijkheid: deze cijfers zijn van ongekende omvang, en nog nooit eerder op deze manier onderzocht en bekend geworden.

Ook de plaats vervangend korpschef Ruud Bik erkent dat etnisch profileren geen incident is. En gelukkig wil hij op de aanpak investeren, zegt hij in het Radio1 journaal. De politie weet haar vertegenwoordigers weer eens goed te kiezen, want Ruud Bik vertrekt in november bij de politie. Controle Alt Delete stelt een concrete vraag: op welke wijze wordt de deze aanpak geimplementeerd in beleid? Wat betekent dit voor agenten die zich schuldig maken aan etnisch profileren?

Gerrit van de Kamp, van de politie vakbond, pleit voor vakkundig profileren. Daar is iedereen vóór. In dezelfde adem betwijfelt hij dat etnisch profileren discriminatie is.

Etnisch profileren wordt binnen de politie gerechtvaardigd omdat men denkt dat iemands culturele achtergrond de oorzaak is van het criminele gedrag. Dit argument wordt ook regelmatig op onze social media kanalen ingezet. Echter, dit is een argument dat niet klopt. Uit onderzoek van Bureau Driessen en uit onderzoek van Frank Bovenkerk blijkt dat niet cultuur, maar de vrienden met wie een jongere omgaat en sociale controle, de belangrijkste ‘bepalers’ voor crimineel gedrag zijn.
Wie volhoudt dat etnisch profileren misschien niet juist is, maar wel effectief politiewerk omdat, zegt daarmee dat de goeden onder de kwaden moeten lijden. In de Nederlandse democratische rechtsstaat is iedereen gelijk voor de wet. Als burgers op basis van hun huidskleur en/of afkomst eerder als verdacht of crimineel gezien worden, dan worden zij niet als individu gezien en niet als gelijkwaardig behandeld. Dit is in strijd met rechtsstaat, en in strijd met de kernwaarden onder onze liberale grondwet: vrijheid van het individu en gelijkheid ten opzichte van anderen.

We werken vanuit Controle Alt Delete al bijna 4 jaar tegen etnisch profileren. We zijn vanochtend opnieuw, en niet voor de eerste keer, van onze stoel gevallen van verbazing.