Gezocht: transparantie

Het aanpakken van etnisch profileren vereist transparantie, ook over onderzoek dat in opdracht van de politie wordt gedaan.

dinsdag 17 mei 2016

We hebben ontdekt dat er momenteel een onderzoek naar etnisch profileren in Amsterdam wordt uitgevoerd. Het staat op pagina 32 van een verslag van een Algemeen Overleg van de Tweede Kamer met Ministers Asscher en Plasterk. Deze ministers gaan niet over de politie. Over het onderzoek is nooit eerder iets publiekelijk bekend gemaakt, ook niet in in stukken van de Minister van Veiligheid en Justitie of de politie.

Controle Alt Delete volgt de ontwikkelingen rondom etnisch profileren op de voet. We willen goed beslagen ten ijs komen bij het agenderen van het probleem én wanneer we in gesprek gaan over oplossingen voor eerlijke en effectieve politiecontroles. Helaas ontbreekt het op veel fronten aan openheid. Door wie het onderzoek plaats vindt, op welke manier en wat er precies onderzocht wordt, kunnen we nergens vinden. Dat gebrek aan transparantie rondom etnisch profileren lijkt een patroon te worden en is onderdeel van het probleem.

Waarom hebben we nooit eerder over dit onderzoek gehoord? We zijn de meest luidruchtige en zichtbare NGO die zich uitspreekt tegen etnisch profileren. We hebben al herhaaldelijk gepleit voor meer onderzoek naar etnisch profileren. Bovendien benadrukken we altijd en overal dat we constructief willen zijn en graag meedenken en werken, ook om goed onderzoek mogelijk te maken.

Dat gebrek aan openheid en transparantie vinden we als Controle Alt Delete een gemiste kans. Juist de politie die de mond vol heeft van ‘verbinding’ moet de daad bij het woord voegen en samen met maatschappelijke partners het probleem van etnisch profileren aanpakken.

Controle Alt Delete vraagt het kabinet en in het bijzonder de minister van Veiligheid en Justitie om transparantie en bij deze om antwoord op de volgende vragen:

  • Wat voor onderzoek wordt er uitgevoerd naar etnisch profileren in Amsterdam?
  • Wie voert dat onderzoek uit? En in wiens opdracht?
  • Wat zijn de onderzoeksvraag en methode?
  • Is er een klankbord- of begeleidingsgroep voor dat onderzoek? Wie zitten daar in?
  • Wanneer verschijnt het onderzoek?

Om etnisch profileren aan te pakken is beter inzicht in de aard en omvang ervan nodig. Over de schaal van het probleem zijn er geen cijfers in Nederland, omdat politiecontroles niet geregistreerd worden. De politie en regering willen dat niet. Wat voor Controle Alt Delete juist reden is om een app te ontwikkelen. Steun onze crowdfundcampagne ‪#‎kieseenkant en help ons een app te bouwen die politiecontroles registreert. SMS POPO naar 4333 en doneer hiermee €1,- of ga naar www.geloofinjeproject.nl/campaigns/kieseenkant/

Wij vinden meer transparantie cruciaal. Het gebrek van transparantie over politiecontroles op straat zien we als onderdeel van het probleem:

  • Voor burgers is het vaak totaal niet duidelijk waarom en op grond van welke bevoegdheid zij staande gehouden worden, en anderen niet. Dat speelt vooral bij ID- en verkeerscontroles waaraan geen overtreding vooraf gaat.
  • Op geaggregeerd niveau worden geen analyse gemaakt van de rechtmatigheid en effectiviteit van politiecontroles op straat.
  • Het beleid omtrent etnisch profileren is summier. Het beleid, als je dat al zo kan noemen, tegen etnisch profileren beslaat een paar alinea’s in een kabinetsbrief. In gesprekken met de politie en het ministerie is ons enthousiast verteld over een strategie ‘De kracht van het verschil’ die ontwikkeld is [invoegen link]. Daarin komt het woord etnisch profileren niet eens voor…
  • Onderzoek naar etnisch profileren is totaal niet transparant. Zo bleek naar aanleiding van minutieus onderzoek naar de totstandkoming van het onderzoek naar etnisch profileren door de Universiteit Leiden. Buro Jansen haalde middels WOB-verzoeken allemaal vertrouwelijke stukken boven water waaruit vooral het gebrek aan openheid blijkt. Controle Alt Delete is daarover zeer kritisch, lees hier onze reactie naar aanleiding daarvan.