Eerlijke agent zegt dat het politiesysteem faalt

Agent klaagt tegen burger over de slechte informatievoorziening bij de politie

dinsdag 7 juli 2020

De afgelopen jaren hielpen wij vele honderden mensen met een klacht over de politie. Een van de klagers die wij op dit moment begeleiden is Khalid.

Klacht van Khalid
Hij meldde zich bij ons omdat hij onjuist werd bejegend door de politie tijdens het doen van een aangifte. In korte tijd werd er twee keer ingebroken in het huis van Khalid. Hij deed van beide keren aangifte. Bij de eerste aangifte dacht de politie dat er sprake was onregelmatigheden in de aangifte. Tijdens het doen van de tweede aangifte zegt de agente in kwestie tegen Khalid dat het verboden is om een valse aangifte in te dienen. Dit gesprek is door Khalid opgenomen en door ons beluisterd.

Wanneer de agente aangeeft dat het doen van een valse aangifte verboden is, is Khalid hoorbaar verbouwereerd. Hij vraagt waar de agente zich op baseert en voelt zich niet onbevooroordeeld behandeld. De agente vertelt hem dat zij slechts aangeeft wat haar collega’s haar hebben verteld.

Nadat het gesprek wordt afgerond en de aangifte is ingediend, dient Khalid een klacht in tegen de agente. Hij vindt dat ze zich niet mag baseren op informatie gedeeld door haar collega’s maar dat ze in het systeem zou moeten kijken wat er is genoteerd. De agente wordt op het matje geroepen door haar chef.

Agent wijst op falend informatiesysteem van de politie
Voor Khalid is dit niet voldoende. Hij wil een persoonlijk gesprek waarin ze haar excuses aanbiedt. Dat krijgt hij. Ook dit gesprek heeft hij opgenomen. Interessant aan dit gesprek is dat de agente zich bij de bemiddelaar niet beklaagt over de houding van Khalid, maar over de slechte informatievoorziening binnen het politiewezen. Ze vertelt dat ze al jarenlang op deze manier in de praktijk te zijn getraind. Ze vindt het dan ook vervelend dat er pas als er een klacht wordt ingediend, haar wordt verteld dat ze eigenlijk niet op deze manier mag werken. Ze erkent dat politiemensen onderling het niet prettig vinden om naar buiten te brengen dat ‘het politiesysteem faalt […] voor een deel althans […] hoe er met informatie wordt omgegaan.’

Waarom een klacht indienen niet leuk is
Klagen bij de politie duurt lang en is bovendien behoorlijk bureaucratisch. Uit een aantal van onze blogs bleek dat het behandelen van een klacht soms wel 100 tot 120 weken kan duren, dat is negen keer langer dan wettelijk vastgelegd. Het indienen van een klacht vraagt veel van diegene die de klacht indient. Daarnaast zijn er ook vraagtekens te zetten bij de afhandeling van de klacht. Zo blijkt dat 95% van de klachten door de politie zelf wordt afgehandeld en dat klagen over etnisch profileren maar weinig uithaalt voor het individuele geval.

Waarom klagen wél belangrijk is
Dit alles betekent dat niet klagen helemaal ineffectief is. Als je niet een klacht indient, is het officieel nooit gebeurd. Het verhaal van Khalid laat ons zien dat het – om verandering teweeg te brengen – noodzakelijk is het grotere systeem te hervormen. Natuurlijk moeten individuele agenten op hun gedrag worden aangesproken, maar zolang zij zich in een groter schaakspel van een bureaucratisch systeem bevinden, zal dit weinig effect hebben. Wij pleiten al langer voor een hervorming van het politiesysteem. We willen onafhankelijk toezicht op het handelen van de politie, een hervorming van het beleid en de processen en meer transparantie. Dit is ook een van de 9 dingen die we als oplossing aandragen aan de politie. Teken hier de petitie