De Hoge Raad doet uitspraak tegen gebruik van daderprofiel

De Hoge Raad heeft het liever niet over discriminatie door de politie, maar daarvan was hier wel sprake. 

vrijdag 12 oktober 2018

Uitspraak
De politie mag niet een auto met een Bulgaars kenteken stoppen omdat de auto een Bulgaars kenteken heeft. Dat zegt de Hoge Raad in een uitspraak van 9 oktober 2018. De politie voerde een project uit (project “Moelander”) waarbij voertuigen uit Midden- en Oost-Europa gecontroleerd werden.

Bulgaar onterecht staande gehouden 
Een bestuurder van een auto met een Bulgaars kenteken werd gestopt en kreeg een boete voor het niet kunnen tonen van een geldig rijbewijs. Hij voerde aan dat er sprake was van discriminatoir optreden (lees: etnisch profileren). Het Hof zei dat "het weliswaar een project betreft waarbij er scherper gelet werd op auto's met een kenteken uit Oost-Europese landen", maar dat geen sprake is van discriminatoir optreden van de politie omdat, kort gezegd, het niet gaat om controle van de persoon, maar van het voertuig.

Onderscheid maken
De Hoge Raad vernietigt dit oordeel: “als selectiecriterium is gehanteerd of een kenteken afkomstig is uit een bepaalde groep landen, en met die wijze van controleren [wordt] indirect onderscheid gemaakt naar nationaliteit of afkomst van de inzittenden van dat voertuig. Aan het einde van de uitspraak merkt de Hoge Raad op dat onder omstandigheden het wél is toegestaan om onderscheid te maken naar nationaliteit. Dat kan “bijvoorbeeld indien het gaat om maatregelen ter bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en/of misdaad waarbij de plegers nationale landsgrenzen overschrijden en de maatregelen voor het bereiken van het doel passend en noodzakelijk zijn.” Daar was hier geen sprake van.

Politieke correctheid
De Hoge Raad stuurde daags na de uitspraak een persbericht uit, waarvan de kop was: “Controle van auto vanwege buitenlands kenteken onder omstandigheden toelaatbaar.” Dat was echter niet de kern van de uitspraak, en advocaat Soeteman verweet de Hoge Raad daarom politieke correctheid. Politieke correctheid is tegenwoordig, kennelijk, dat het niet wenselijk is om te zeggen dat er sprake was van discriminatie.