Download de nieuwe app

Het doel van de app is het informeren van burgers over hun rechten tegenover de politie op straat, en doorsturen van klachten naar de politie.

woensdag 14 december 2016

Download hier de app

Wat hebben gebruikers aan deze app?

Het doel van de app is het informeren van burgers over hun rechten tegenover de politie op straat, en doorsturen van meldingen / klachten naar de politie en het anti-discriminatiebureau, en het doen van wetenschappelijk en statistisch onderzoek naar etnisch profileren en micro agressies.

Welke data worden er verzameld?

We verzamelen klachten en discriminatiemeldingen van etnisch profileren en micro agressies. Je kan zelf aangeven of je dit wil doorsturen naar de politie of een anti-discriminatiebureau, we doen niets zonder jouw toestemming.

Wat is etnisch profileren?

Het gebruik door de politie, zonder oogmerk en redelijke rechtvaardiging, van gronden zoals ras, kleur, taal, religie, nationaliteit of nationale of etnische afkomst, bij controle-, bewakings- of onderzoeksactiviteiten.

Wat is een micro agressies?

Dit bestaat uit kleine, subtiele vormen van discriminatie die gemakkelijk worden weggewuifd als je ze ter sprake probeert te brengen. Dat kan op basis van gender zijn, van ras, van klasse, van lichaamsbouw, noem maar op. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze klein líjken - zijdelingse opmerkingen, interrupties en aannames - maar samen ondertussen een constante aanslag op iemand’s zelfbeeld kunnen vormen. Vaak zijn deze verstopt in ‘grapjes’ of opmerkingen.

Wat is een melding?

Als je gediscrimineerd bent, of je voelde je gediscrimineerd, kan je een melding doen bij een antidiscriminatiebureau.

Wat gebeurt er met een discriminatiemelding?

Als je via Controle Alt Delete een melding doet van etnisch profileren of een micro agressie, dan sturen we je melding door naar een anti discriminatiebureau in jouw regio. Eens per jaar verzamelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de meldingen van alle antidiscriminatiebureau's. Dit geeft de overheid een beeld van de discriminatie in Nederland.

Wat is een klacht?

Als je ontevreden bent over het politieoptreden, dan kun je een klacht indienen bij de politie. De klachtenprocedure heeft een bemiddelend en niet-bindend karakter. Je kunt o.a. een klacht indienen of aangifte doen over:

• de manier waarop de agent met je is omgegaan.

• discriminatie door de politie.

• de rechtmatigheid van het optreden.

Via deze app kan je een klacht indienen over etnisch profileren, micro agressies of politiegeweld.

Wat gebeurt er met een klacht?

Als je via Controle Alt Delete een klacht indient (over etnisch profileren, micro agressie of politiegeweld) dan bekijken wij je klacht. Indien nodig en/of als je wilt nemen we contact met je op. Vervolgens sturen we je klacht door naar de klachtenprocedure van de politie. De afdeling Veiligheid Integriteit & Klachten (VIK) neemt dan contact met je op met de vraag wat je met je klacht wilt bereiken.

Als je aangeeft dat je vooral wil dat de agent gestraft wordt, is het denkbaar dat zij je vertellen dat de klachtenprocedure daar niet voor bedoeld is. Ook zullen ze je dan mogelijk ontmoedigen om een klacht in te dienen. Onthoud dat je altijd het recht hebt om een klacht in te dienen en dat je daar geen toestemming of goedkeuring voor nodig hebt.

Controle Alt Delete heeft periodiek overleg met de politie om te monitoren wat er intern bij de politie gebeurt met de doorgestuurde klachten.

Hoe verloopt de klachtenprocedure?

De politie probeert je klacht in tien weken te behandelen. De procedure is dat de politie je eerst zal uitnodigen voor een gesprek. Als je na dit gesprek ontevreden blijft, dan kun je in tweede instantie een onafhankelijke klachtencommissie de klacht laten bekijken. Mocht je ook hierna ontevreden zijn, dan kun je de Nationale Ombudsman inschakelen.

Als je geen behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek met de agent, mag je de eerste fase overslaan en direct naar de onafhankelijke klachtencommissie toe gaan. Het is niet verplicht om eerst in gesprek te gaan, hoe graag de politie dit ook wil.

Heeft het zin om een klacht in te dienen?

De kans dat jij als individu tevreden bent met de afhandeling van je klacht is klein. De meeste burgers bereiken niet het doel dat zij voor ogen hadden, zo blijkt uit onderzoek. Maar bedenk dat als je geen klacht indient, er geen enkele registratie bestaat van het incident. Los van de persoonlijke genoegdoening die je nastreeft, is het belangrijk om een klacht in te dienen, vanwege de signaalfunctie die hiervan uitgaat. Klagen kan bovendien zin hebben, als meerdere mensen het doen. Samen geef je een krachtig signaal af. Vanuit Controle Alt Delete monitoren wij de afhandeling van de klachten. Dien dus wel een klacht in!

Moet ik niet aangifte doen?

Als je wil dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart tegen een individuele agent, dan moet je aangifte doen. Bijvoorbeeld van politiegeweld. Je kan aangifte doen voor alle feiten die strafbaar gesteld zijn in het Wetboek van Strafrecht. De politie wil graag dat je een afspraak maakt om aangifte te doen. Agenten zijn wettelijk verplicht om je aangifte op te nemen als je naar het bureau komt. Als dit wordt geweigerd, kan je hierover een klacht indienen.

Biedt deze app juridisch advies?

We kunnen meedenken, maar als je juridische hulp nodig hebt moet je een advocaat in de arm nemen. We zijn geen juridisch loket. Advocaten krijgen geen vergoeding van de staat voor het bijstaan van cliënten in klachtrechtzaken.