Commotie rondom etnisch profileren in Apeldoorn

Een bijeenkomst van Controle Alt Delete is verplaatst naar Dok Zuid. 

donderdag 19 oktober 2017

Er is veel commotie rondom de bijeenkomst van vanavond in Apeldoorn. Conclusie: De bijeenkomst over etnisch profileren vanavond gaat niet door in Jongeren centrum Twilight, MAARRRR het vindt plaats in Dok Zuid. We organiseren deze bijeenkomst zonder Stimenz, die in eerste instantie betrokken zou zijn. Zie hier het bericht van Stimenz waarom ze niet meer meedoen.

Commotie
Dat Controle Alt Delete deze bijeenkomst organiseert, heeft flink wat stof doen opwaaien. Wij hebben ogenschijnlijk een gevoelige snaar geraakt en juist om die reden gaan we vanavond niet verzetten en komen we sowieso terug voor een grotere bijeenkomst in samenwerking met lokale partners waar iedereen welkom is.

Vanavond voor jongeren
De 'bijeenkomst' van vanavond is alleen voor jongeren/jongvolwassenen om in een veilige setting hun ervaringen voor voetlicht te brengen zonder dat ze anderen hoeven te overtuigen. We zijn echt benieuwd naar het perspectief van de jongeren. Maken ze het mee? Zo ja, op welke manier? Waar? Hoe vaak? Hoe komt het dat de raad het idee heeft dat het weinig tot niet speelt? Waar gaan ze nu heen met hun ervaringen? Wat zouden zij willen? Et cetera...

Kom je uit Apeldoorn? Wordt je weleens onterecht staandegehouden? Heb je ervaringen met etnisch profileren? Kom en praat mee 19.00 uur bij Dok Zuid. Adres: 1e Wormenseweg 326.

Samen met Amnesty International Nederland hebben wij alle gemeenteraden van Nederland opgeroepen om zich in te zetten tegen etnisch profileren en dit te vertalen naar beleid; in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). De Apeldoornse politiek loopt niet bepaald warm voor onze brief: lees hier hoe ze reageerden op onze brief. Met name Lokaal Apeldoorn, ChristenUnie Apeldoorn en het CDA Apeldoorn hebben zich stevig uitgesproken dat er geen reden is om aan te nemen dat etnisch profileren ook in Apeldoorn speelt.

Reactie diverse jongeren uit Apeldoorn
"Dit klopt van geen meter". "Het gebeurt volop, met name bij Turkse-, Marokkaanse- en Armeense-Nederlandse jongeren". "Kom maar langs en dan kunnen jullie in gesprek met jongeren die etnisch profileren regelmatig ervaren".

We zijn vanavond in Apeldoorn om in een veilige huiskamersetting (zonder politie, instanties en media) luisteren naar de ervaringen van jongeren/jongvolwassenen m.b.t. etnisch profileren. Daar waar het mogelijk is gaan we de verhalen documenteren en gebundeld aanbieden aan de gemeenteraad van Apeldoorn. Als het nodig is en de gemeenteraad, de politie en instanties in Apeldoorn er voor open staan komen we graag een ander keer terug om een regionaal Controle Alt Delete bijeenkomst te organiseren om een gesprek tussen jongeren en de politie te faciliteren en tot een betere verstandhouding te komen.

Reactie CDA Apeldoorn

Het CDA wil bovenstaande weergave nuanceren. Jan Dirk van der Borg, fractievoorzitter CDA Apeldoorn zegt: "We zijn er ons terdege van bewust dat etnisch profileren ook in Apeldoorn plaatsvindt. Echter, de keuze om van etnisch profileren 1 van  de 5 prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsplan te laten zijn, gaat ons voor nu te ver. Daarvoor willen we eerst een beter beeld hebben van de situatie. Ik heb Controle Alt Delete gevraagd ons op de hoogte te houden van de uitkomsten van de goede bijeenkomsten die zij organiseren."