Beantwoord geweld niet met nog meer geweld

Houd het hoofd koel, blijf in contact met burgers

dinsdag 26 januari 2021

Ongeregeldheden in Nederland
De afgelopen dagen hebben tijdens demonstraties tegen het corona-beleid en met name de avondklok, gewelddadige ongeregeldheden plaatsgevonden. In Urk werd brand gesticht in een testlocatie van de GGD, in Enschede een ziekenhuis bekogeld en in Eindhoven werden winkels bij het station geplunderd. Grote groepen burgers kwamen hierbij in conflict met de politie toen zij weigerden om weg te gaan en de politie de openbare orde en veiligheid probeerde te herstellen. Hierbij is er door de ‘demonstranten’ veelvuldig geweld gebruikt, niet alleen tegen agenten, ook tegen bijvoorbeeld journalisten. Ook gaan er beelden rond van gewonde demonstranten, die gewond zijn geraakt, soms door toedoen van de politie, zoals in Eindhoven.

Als Controle Alt Delete staan we te allen tijde voor het demonstratierecht. Echter de vrijheden misbruiken om fysieke, verbale en geestelijke intimidatie, bedreigingen en geweld tegen agenten, hulpverleners en journalisten te gedogen of zelfs goed te praten, is iets wat wij als organisatie onacceptabel vinden.

Geweld kan leiden tot meer bevoegdheden voor de politie
Zoals veel mensen weten, stemt de Eerste Kamer binnenkort over een vergaande verruiming van de bevoegdheden van de politie. De politie krijgt ruimere bevoegdheden om het vuurwapen, het stroomstootwapen en rubberkogels te gebruiken. Met name de bevoegdheden om rubberkogels te gebruiken zijn relevant in het licht van grootschalige ongeregeldheden. Bij eerdere demonstraties in Frankrijk en Spanje richtten rubberkogels grote schade aan bij demonstranten.

Besef dat geweld tegen agenten het draagvlak bij politici vergroot om de politie meer bevoegdheden te geven. Iedereen die de komende dagen geweld pleegt tegen de politie draagt er daarmee aan bij dat de verruiming van de bevoegdheden snel dichterbij komt. Hier maken we ons als Controle Alt Delete grote zorgen over. 

Houd het hoofd koel, blijf in contact met burgers
Wij roepen politici op om het hoofd koel te houden, zich niet te laten meeslepen door de heftige gebeurtenissen. Angst en zorgen zijn een slechte raadgever. Een besluit op basis van (terechte) onrust en verontwaardiging over de huidige ongeregeldheden kan immers leiden tot blijvende gevolgen in de toekomst. Juist nu moeten we onze veiligheid en onze vrijheden koesteren en beschermen.

Wij wensen alle betrokkenen veel sterkte en wijsheid.