Agenten maken racistische opmerkingen bij aanhouding

Politiemensen niet op non-actief, OM opent strafrechtelijk onderzoek

zondag 3 januari 2021

Wat is er gebeurd volgens de politie?
De politie Rotterdam heeft op 5 december 2020 een heel gezin aangehouden: vader, moeder en een zoon. De politie ging naar een flat vanwege een melding van overlast. Daarbij kwamen de agenten in conflict met een dronken man. Die rende weg toen de politie hem wilde aanhouden. Volgens de politie hielp het gezin de dronken man en vielen ze daarbij de politie aan. Een van hen probeerde zelfs om een agent te verstikken, stelde de politie in een persbericht op 6 december.

Wat is er gebeurd volgens de familie?
Op 29 december bracht NRC het verhaal van de familie. Volgens de advocaat van de familie werd er veel geweld gebruikt door de politie. Agenten gebruikten pepperspray, deelden vuistslagen in het gezicht uit en pasten een wurggreep toe van anderhalve minuut. De vader en zoon ( die een donkere huidskleur hebben) werden door agenten uitgemaakt voor ‘kutn*g*rs’ en ‘vieze n*g*rs’, vertelden zij aan NRC. In het politiebusje zou een agent gezegd hebben: “Je bent al van stront. Waarom ruik je dan ook nog naar stront?” De moeder werd volgens de advocaat uitgemaakt voor ‘trut’ en ‘wijf’. Het verhaal van de familie wordt ondersteund door camerabeelden die van de aanhouding gemaakt zijn. Aan de flat hangt een vaste camera. Deze nam ook de audio op. Een forensisch onderzoeker die de beelden bekeek, zegt dat de beelden overeenkomen met wat de familie stelt.

Hoe reageerde de politie?
De politie Rotterdam neemt afstand van de uitspraken. Er is een intern onderzoek uitgevoerd dat inmiddels al is afgerond. De politie bekijkt nog of er sprake is van plichtsverzuim. De agenten mogen wel doorwerken – zij worden niet geschorst zolang het onderzoek loopt.

Hoe reageerde het Openbaar Ministerie?
De advocaat van de familie heeft aangifte gedaan vanwege discriminatie in de uitoefening van een ambt, zware mishandeling en belediging. Het OM maakte op 30 december bekend dat zij een strafrechtelijk onderzoek instellen naar de gedragingen van de betrokken agenten.

Onze visie
Er is beeldmateriaal waaruit blijkt dat de agenten Rotterdamse burgers racistisch bejegend hebben bij een aanhouding. De politie ontkent de uitspraken niet. Het OM heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend. Toch besluit de eenheidsleiding van Rotterdam niet om de betrokken agenten op non-actief te stellen.

Dit is de tweede keer in een half jaar tijd dat de politie Rotterdam in opspraak komt vanwege racistische uitspraken. Eerder bleek al dat Rotterdamse agenten spraken over “kankermongolen, kankerlijers, pauper-allochtonen, kankervolk, kutvolk en kutafrikanen”. Nu grijpt de eenheidsleiding van Rotterdam opnieuw niet in: agenten die dit soort uitspraken doen horen thuis op de bank te zitten terwijl het onderzoek loopt. De eenheidsleiding zou van mening moeten zijn dat agenten die dit soort uitspraken doen niet bij de politie thuis horen.

Het is tijd dat de politie een structurele aanpak tegen racisme en discriminatie ontwikkelt. Deze zaak zou het startpunt moeten zijn van een cultuuronderzoek binnen het team waar de agenten werken. Passen deze uitspraken van deze agent(en) binnen een patroon? Deden zij eerder dit soort uitspraken? Zijn er in het verleden meerdere klachten tegen deze agenten ingediend en waar gingen die over? Wat zeggen hun collega’s over hen? Hoe liggen zij in de groep? Welke opvattingen over diversiteit leven bij de groep? Hoe staat de direct leidinggevende, de operationeel expert, tegenover het thema diversiteit? Is dit incident besproken met de teamchef en zo ja, hoe reageerde deze erop? Wat staat er in de proces-verbalen die zijn opgemaakt en wat staat er in de geweldsmeldingen? Kloppen de proces-verbalen met de camerabeelden?

Afhankelijk van de uitkomsten moet de eenheidsleiding vervolgens actie ondernemen. De actie kan gericht zijn op de individuen, op het team en op de teamleiding. Als de eenheidsleiding geen actie onderneemt, dan ligt de bal bij de korpsleiding. Als ook de korpsleiding niet ingrijpt, dan is de Minister van Justitie en Veiligheid aan zet. Wij volgen deze zaak extra op de voet vanwege de artikel 12 procedure die wij gestart zijn