Agenten Maastricht niet vervolgd om dood Macedoniër

Geen vervolging, geen externe transparantie, geen feitenrelaas: case closed?

donderdag 23 maart 2017

Op 20 december 2016 overleed de 35-jarige Bekim Hasani na een worsteling met enkele politieagenten, marechaussee en burgers.

De Rijksrecherche heeft 3 maanden in volledige stilte onderzoek gedaan. Hun onderzoek zal nooit publiek worden. Zij sturen de resultaten naar het Openbaar Ministerie, die het advies overneemt. Conclusie: de politie heeft juist gehandeld, het geweld was niet buitenproportioneel, dus geen vervolging. Op 2 zinnen na is er geen enkele communicatie over wat er precies gebeurd is die dag.

Dit is een extreem gesloten en intern systeem van verantwoording afleggen. Het draagt volstrekt niet bij aan het herstellen van het vertrouwen van burgers in de politie, dat geschaad is op de dag dat Bekim Hasani overleed in Maastricht. Wij roepen de politie, het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche op om dit systeem te veranderen.

Hier volgen een aantal vragen die het OM en de politie zouden moeten beantwoorden:

1. Wat is er gebeurd?
Volgens het OM werd hij om zijn ID gevraagd en werd hij daarna agressief, en is hij vervolgens aangehouden. Maar die agenten kwamen op een melding af. Wat was precies de melding? Was de melding zo serieus van aard dat het ook een aanhouding rechtvaardigde? Als iemand verward is, waarom zou je hem om een ID vragen en daarna aanhouden? Is er, gezien zijn toestand, overwogen om hem psychische hulp aan te bieden voordat de politie optrad, en zo nee, waarom niet?

2. Wat heeft de politie geleerd?
Als agenten over de schreef gaan is het belangrijk dat deze agenten gestraft worden, maar nog veel belangrijk is het structureel verbeteren van werkprocessen om te voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren. We willen graag dat de politie aangeeft welke lessen geleerd zijn: wat ging er niet goed? Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat een man is overleden, wat hadden ze anders kunnen of moeten doen, en hoe gaan ze dit in de toekomst aanpakken?

3. Wissen filmbeelden
In het licht van de gebrekkige transparantie is het zeer ernstig dat een burger gedwongen is om door hem gemaakte beelden te wissen. Daar zijn kamervragen* over gesteld door de PVDA waaruit blijkt dat de agent iets deed dat niet mocht. Het Openbaar Ministerie heeft tegen de NOS** gezegd dat ze niet blij waren met de gang van zaken en dat ze het onderzoeken. In het persbericht dat het Openbaar Ministerie gisteren uitbracht wordt er echter niets over gezegd. Vind het OM dat het niet strafbaar is? Zijn er gevolgen geweest voor de agent in kwestie en zo ja, welke?

Hier het persbericht van het OM waar het NRC en 1Limburg zich op baseren: https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@98418/vervolging/

*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/10/antwoorden-kamervragen-van-de-leden-marcouch-en-fokke-en-het-lid-kuzu

**http://nos.nl/artikel/2149750-agent-sommeert-getuigen-beelden-te-wissen-van-fatale-arrestatie.html