Agenten krijgen 'onafhankelijk' meldpunt voor discriminatie en intimidatie

De politie opent een meldpunt voor medewerkers, maar het heeft nog enkele haken en ogen.

vrijdag 2 augustus 2019

Over het meldpunt
In een interview met de NRC vertelt korpschef Erik Akerboom dat de persoon die de meldingen onderzoekt, wekelijks tot maandelijks in contact zal staan met de top van de organisatie. Het meldpunt is onder meer bedoeld voor agenten die niet weten waar ze hun verhaal kwijt moeten of eerder niet de juiste hulp kregen. Zij leggen via de telefoon of per mail contact met het meldpunt, waarna een afspraak volgt waarin de klacht besproken wordt. Na dat gesprek kijkt het meldpunt of een bestaand loket deze klacht kan behandelen, anders volgt onafhankelijk onderzoek.

Op het eerste oog, goed nieuws
Wij roepen al een geruime tijd dat er een onafhankelijk integriteitsbureau moet komen voor politieagenten die intern last ondervinden van racisme, discriminatie en ander grensoverschrijdend gedrag.

Haken en ogen
Dat er een meldpunt wordt ingericht is een goede eerste stap echter de uitleg van de korpschef stemt ons nog niet volledig tevreden.

  • Uit de berichtgeving blijkt nergens dat het extern onafankelijk geregeld is en losstaat van de interne beoordelingssystematiek. Is het meldpunt wel echt onafhankelijk? 
  • Als het meldpunt gaat fungeren zoals de ‘externe klachtenprocedure’ dan is het gestoeld op bemiddeling in plaats van beoordeling. Heeft de melding dan wel het normstellende effect?
  • De politie heeft al een beroepscode, maar deze moet hoog nodig worden aangevuld met heldere regels over omgangsvormen en taalgebruik. Dit moet gelden voor zowel politieagenten onderling, alswel voor het contact dat zij hebben met burgers. Aan het overtreden van de regels moeten transparante sancties verbonden zijn zoals een berisping, schorsing en ontslag. Gaat dit onderdeel zijn van de wijze waarop er naar een melding wordt gekeken?
  • De politie heeft door de jaren heen imagoschade opgelopen met als gevolg een breuk in het publieke vertrouwen. Op welke wijze gaat de politie transparantie bieden dat de misstanden werkelijk zijn aangepakt? Ons voorstel is dat er van de gerapporteerde meldingen, de afhandeling en de sancties, jaarlijks een verslag moet worden uitgebracht om het publieke vertrouwen in de politie te herstellen.