Agent met migratieachtergrond vaker ten onrechte verdacht

Intern ook vaker #Verdacht: politiemedewerkers met een niet-Nederlandse achternaam vaker ten onrechte verdacht van lekken.

dinsdag 15 januari 2019

Anderhalf jaar geleden stond het in chocoladeletters in Elsevier, de Telegraaf en de Volkskrant: allochtone agenten zijn vaker corrupt! Vanuit Controle Alt Delete schreven we direct een kritisch artikel waarin we stevige kritiek uitten op de manier waarop de conclusies tot stand kwamen. Nu blijkt uit een tweede onderzoek van de Politieacademie, waarover in januari 2019 werd geschreven, dat medewerkers met een migratieachtergrond niet sterk oververtegenwoordigd zijn onder de schenders van integriteit. Volgens de onderzoekers steunt het onderzoek op hardere data dan het eerdere onderzoek. En, heel opvallend: "medewerkers met een niet-Nederlandse achternaam blijken bovendien vaker ten onrechte van lekken te worden verdacht". Intern ben je dus ook vaker #Verdacht.

Het onderzoek is nog niet gepubliceerd, maar - heel ironisch - delen van het onderzoek zijn gelekt, waardoor de politie de belangrijkste conclusies zelf uitbracht. We vatten de conclusies kort samen. In veel gevallen, blijkt uit onderzoek, komt lekken voort uit onachtzaamheid of blijkt sprake van loos alarm. Er is geen aanleiding om te denken dat georganiseerde misdaad pogingen tot (georganiseerde) infiltratie doet. De omvang van het probleem lijkt klein, gegeven de grootte van de gehele politie, maar omdat er ernstige incidenten zijn is het belangrijk dat de politie proactief optreedt. En medewerkers met een niet-Nederlandse achternaam blijken dus vaker ten onrechte van lekken te worden verdacht.

Wij spraken in een artikel uit 2017 al onze verbazing uit over de resultaten. In het onderzoek van het WODC dat in 2017 werd gepubliceerd stond bijvoorbeeld een uitkomst van een enquête, afgenomen onder mensen die zich inzetten tegen integriteitsschendingen. Daaruit bleek dat 80% van deze medewerkers instemde met de stelling dat “in de rechtshandhaving werkzame functionarissen met een migratieachtergrond een verhoogd risico lopen om vanuit de georganiseerde criminaliteit te worden benaderd”.

De onderzoekers vonden toen dat er geen sprake was van discriminatie, het bleef volstrekt onduidelijk waarom. Maar als 80% van de medewerkers die zich inzetten tegen corruptie denken dat mensen met een migratieachtergrond een verhoogd risico vormen, dan mag je wel spreken van een stevig vooroordeel. Wij zien uit naar de onderzoeksresultaten van de politieacademie en houden jullie op de hoogte.