27 burgemeesters scharen zich achter politie Den Haag?!

Wij hebben een inhoudelijke brief gestuurd waarin we reageren op hun verklaring.

donderdag 24 oktober 2019

Wat is er gebeurd?
Afgelopen donderdag dienden 20 maatschappelijke organisaties een klacht in tegen de eenheidsleiding Den Haag. De klacht ging over het al jarenlang niet optreden van de eenheidsleiding van de eenheid Den Haag tegen structurele misstanden binnen én door de politie Den Haag. Kort daarna zegden drie Haagse gemeenteraadspartijen het vertrouwen in de eenheidsleiding op. Enkele dagen later reageerden alle 27 regioburgemeesters van de veiligheidsregio Den Haag op de klacht.

Controle Alt Delete heeft vandaag alle 27 regioburgemeesters een brief gestuurd met een toelichting op de ingediende klacht over de eenheidsleiding van Den Haag. Ook heeft Controle Alt Delete een reactie gegeven op de verklaring die de regioburgemeesters van de eenheid Den Haag gisteren gezamenlijk uitstuurden.

Verziekte cultuur
De burgemeesters schrijven onder andere dat er in hun ogen geen sprake is van een verziekte cultuur waarin de leiding zou wegkijken. Woordvoerder Dionne Abdoelhafiezkhan reageert verbaasd: "De maatschappelijke organisaties hebben in hun klacht en media-uitingen niet gezegd dat er sprake is van een verziekte cultuur. De klacht is ingediend omdat het onderzoeksbureau van de politie (VIK) zélf schreef dat er sprake is van een ongezonde cultuur op bureau de Hoefkade. Wij dienden een klacht in omdat wij ons zorgen maken over het wegsturen van klokkenluiders, het uitblijven van excuses en waar nodig het nemen van maatregelen." Tevens is het opvallend dat de burgemeesters stellen dat er in hun ogen geen sprake is van een verziekte cultuur: "Zijn de burgemeesters het oneens met de bevindingen van de politie Den Haag?"

Rechtsstaat ter discussie
De burgemeesters zeiden verder dat de maatschappelijke organisaties met hun klacht de integriteit van de politie in twijfel trekken en de kwaliteit van de rechtsstaat nodeloos ter discussie stellen. Volgens Abdoelhafiezkhan is dit de wereld op zijn kop: "De kwaliteit van de rechtsstaat wordt bedreigd door politieagenten die zich schuldig maken aan discriminatie, buitenproportioneel geweld en ongewenste omgangsvormen, niet door journalisten die hierover schrijven of door maatschappelijke organisaties die een klacht indienen."

Lees hier de hele brief aan de burgemeesters. 

Foto van Roel Wijnants