We streven er naar dat de politie alle burgers gelijk behandelt

We zijn tegen etnisch profileren en tegen politiegeweld