Vertrouwen

Wij vroegen aan alle respondenten, ook als ze geen contact hadden, hoe het gesteld is met hun vertrouwen in de politie.

7.3

is het gemiddelde dat Nederlandse Nederlanders geven aan hun vertrouwen in de politie.

6.4

is het gemiddelde dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond geven aan hun vertrouwen.

respondenten hebben deze vraag beantwoord

Uit de resultaten blijkt ook dat driekwart van de Amsterdammers met een niet-Westerse migratieachtergrond een voldoende geeft aan hun vertrouwen in de politie tegenover 92% van de Nederlands-Nederlandse respondenten.

92%

van de Nederlandse Nederlanders geeft een voldoende aan hun vertrouwen in de politie.

76%

van de Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond geeft een voldoende aan hun vertrouwen in de politie.

respondenten hebben deze vraag beantwoord

Respondenten die het onterecht vonden dat zij door de politie benaderd werden geven gemiddeld een 4,1 aan hun vertrouwen in de politie.

4.1

is het gemiddelde van de respondenten die het onterecht vonden dat zij door de politie werden benaderd.

respondenten hebben deze vraag beantwoord