Vertrouwen

Wij vroegen aan alle respondenten, ook als ze geen contact hadden, hoe het gesteld is met hun vertrouwen in de politie.

7.3

is het gemiddelde dat Nederlandse-Nederlanders als rapportcijfer geven voor vertrouwen in de politie.

6.4

is het gemiddelde dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond als rapportcijfer geven voor vertrouwen in de politie.

respondenten hebben deze vraag beantwoord.

Uit de resultaten blijkt ook dat driekwart van de Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond een voldoende geeft als het gaat om hun vertrouwen in de politie tegenover 92% van de Nederlands-Nederlandse respondenten.

92%

van de Nederlandse-Nederlanders geeft een voldoende met betrekking tot hun vertrouwen in de politie.

76%

van de Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond geeft een voldoende met betrekking tot hun vertrouwen in de politie.

respondenten hebben deze vraag beantwoord

Respondenten die het onterecht vonden dat zij door de politie benaderd werden geven gemiddeld een 4,1 als rapportcijfer voor hun vertrouwen in de politie.

4.1

is het gemiddelde van de respondenten die het onterecht vonden dat zij door de politie werden benaderd.

respondenten hebben deze vraag beantwoord.