4. Verbinding

Verbinding door interventies vanuit burgers

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) maakte in 2016 een overzicht van interventies die bijdragen aan het herstel van de relatie tussen jongeren en de politie. Een van de lessen die KIS trekt, is dat eigenaarschap van deze interventies bij burgers zou moeten liggen. Hierna volgt een korte beschrijving van de interventies. Bekijk de lijst en bedenk welke activiteiten in uw gemeente goed zou aansluiten.

Jongeren in gesprek met de politie

Vanuit Controle Alt Delete worden events georganiseerd waarbij de politie en jongeren de gelegenheid wordt geboden om met elkaar in gesprek te gaan. De evenementen, waar ook muziek en poëzie te horen is, worden door heel Nederland georganiseerd. Enerzijds krijgen jongeren de ruimte om hun (negatieve) ervaringen met de politie, hun kritiek en zorgen te delen. Anderzijds krijgt de politie de ruimte om uitleg/verklaring te geven over hun werkwijze. Dit alles gebeurt onder begeleiding van een ervaren moderator, in plaats van op straat in een (mogelijk) gespannen gesprek.

Know your rights training

Straatrecht workshops zijn een interactieve en praktische oplossing om de omgangsvormen tussen burgers en de politie te verbeteren, in samenwerking met de betrokken groepen. Tijdens de workshops krijgen deelnemers juridische informatie over hun rechten op straat, worden ze getraind in de houding die zij kunnen aannemen tegenover de politie tijdens een politiecontrole en ze worden toegerust met kennis over de klachtenprocedure. Het empoweren van jongeren leidt tot minder escalatie, meer wederzijds begrip en samenwerking.

Lessen op scholen

Een kwestie van kleur is een lespakket voor scholen, gemaakt door Amnesty Nederland. Met dit pakket kan een workshop gehouden worden waarin scholieren en studenten (vmbo+, havo 4, vwo 5 en mbo) hun eigen vooroordelen onderzoeken. Zij krijgen informatie over etnisch profileren, onder meer over de oorzaken en gevolgen en gaan hier met elkaar over in debat.

Informatie over je rechten op straat

‘Jij en politie’ is een informatiebrochure op creditcard formaat waarin mensen geïnformeerd worden over hun rechten en plichten. Er staat in wat je kan doen als je door de politie gecontroleerd wordt, wat de politie wel/niet mag doen en er staan een aantal tips en waarschuwingen in. Deze informatiebrochure is ontwikkeld door Amnesty en Controle Alt Delete.

App voor het indienen van klachten

Controle Alt Delete heeft een app ontwikkeld waarmee burgers etnisch profileren en politiegeweld kunnen melden bij de organisatie. De politie, burgers en mensenrechtenorganisaties waren betrokken bij de ontwikkeling. Controle Alt Delete monitort de klachten, bespreekt deze met de politie en rapporteert hier jaarlijks over. Het is belangrijk dat (jongeren) klachten indienen, omdat de politie deze klachten gebruikt om zichzelf te verbeteren. Iedereen wordt opgeroepen om de app onder jongeren en jongerenwerkers te verspreiden.

Lees hier het hele overzicht van KIS en bekijk bovenstaande lijst, en vraag u af welke activiteiten in uw gemeente uitgevoerd kan worden.