Verantwoording

Dit zijn de uitkomsten van een onderzoek dat wij hebben uitgevoerd in november en december 2019 in Amsterdam. Het onderzoek is uitgevoerd door Controle Alt Delete met ondersteuning van onderzoeksbureau Talentenlab.

Werkwijze
Samen met ruim 226 studenten van de Vrije Universiteit (VU) zijn ongeveer 2000 Amsterdammers bevraagd over hun contact met de politie. De studenten hebben enquêtes afgenomen op 175 verschillende locaties, op verschillende tijdstippen. Ben je verbonden aan een onderwijsinstelling en wil je samen met ons onderzoek doen? Heel graag! Bekijk hier de ervaringen van de docent die vanuit de VU het onderzoek begeleidde

De vragenlijst
Aan alle respondenten is gevraagd of zij in het afgelopen jaar contact hadden met de politie. Als mensen inderdaad contact hadden met de politie, werd hen gevraagd hoe het laatste contact tot stand gekomen was (ging de politie naar de respondent toe of andersom), wat de reden was voor het contact, hoe het contact verliep en wat de uitkomst was. De resultaten geven alleen inzicht in het laatste contact dat mensen met de politie hadden omdat aan de respondenten werd gevraagd om van het laatste politiecontact uit te gaan, indien zij afgelopen jaar meerdere contacten hadden. We weten niet wat er vóór het laatste contact gebeurd is. Download hier de vragenlijst.

Representatief
Het onderzoek was opgezet om een vergelijking te kunnen maken tussen respondenten met een Nederlandse- en niet-Nederlandse achtergrond. De onderzoekspopulatie is voor de helft man en voor de helft vrouw. Achteraf blijk dat de onderzoekspopulatie een stuk jonger is dan de bevolking van Amsterdam. Het onderzoek is niet representatief voor álle Amsterdammers, omdat er geen sprake is geweest van een aselecte steekproef. Desalniettemin heeft de oververtegenwoordiging van jongeren in de respondenten niet geleid tot een vertekening in de onderzoeksresultaten. De resultaten van dit onderzoek geven echter wel een goed beeld van de situatie in Amsterdam. Zelf data analyseren? Download hier de excel met alle onderzoeksdata.

Dankwoord
Allereerst willen we de studenten van de Vrije Universiteit bedanken voor het enquêteren van bijna 2000 Amsterdammers en de studenten van Communicatie en Multimedia Design van de Hogeschool Amsterdam voor het visualiseren van de onderzoeksresultaten. Verder bedanken we de onderzoekers van Talentenlab voor hun harde werk en ondersteuning. Dit onderzoek is financieel ondersteund door Stichting Democratie en Media. Wil je in jouw stad ook een monitor organiseren? Neem contact met ons op.