Diensten

Controle Alt Delete heeft in samenwerking met andere partners vijf diensten ontwikkeld voor organisaties en buurten.

Buurtcafé

Kleinschalige bijeenkomsten waar we buurtjongeren en wijkteams met elkaar in contact brengen op een laagdrempelige manier in de openbare ruimte. We hebben een eigenwijze werkwijze ontwikkeld om het gesprek op gang te brengen en houden.

Events

Grootschalige bijeenkomsten (200+) waarbij de politie en jongeren de gelegenheid wordt geboden om met elkaar in gesprek te gaan. De evenementen, waar ook muziek en poëzie te horen is, worden door heel Nederland georganiseerd. Enerzijds krijgen jongeren de ruimte om hun (negatieve) ervaringen met de politie, hun kritiek en zorgen te delen. Anderzijds krijgt de politie de ruimte om uitleg/verklaring te geven over hun werkwijze. Dit alles gebeurt onder begeleiding van een ervaren moderator, in plaats van op straat in een (mogelijk) gespannen gesprek.

Gastles

Bij buurthuizen, jongerenorganisaties en onderwijsinstanties verzorgen wij gastlessen om ‘etnisch profileren’ bespreekbaar te maken. Dit doen we aan de hand van onze film: Mohammed onderzoekt etnisch profileren.

Training (un)consious bias

Politiemensen worden getraind op hun (on)bewuste vooroordelen en stereotype denken. De training is interactief en wordt ondersteund met multimedia van best en worst practises. Altijd wordt een jongere meegenomen die zijn/haar ervaring deelt en open staat om advies te geven.

Straatrecht

Het doel van Straatrecht is om de relatie tussen burgers, met name jongeren, en de politie te verbeteren en daarmee spanningen op straat tegen te gaan. Straatrecht workshops zijn een interactieve en praktische oplossing om de omgangsvormen tussen burgers en de politie te verbeteren, in samenwerking met de betrokken groepen. Tijdens de workshops krijgen deelnemers juridische informatie over hun rechten op straat, worden ze getraind in de houding die zij kunnen aannemen tegenover de politie tijdens een politiecontrole en ze worden toegerust met kennis over de klachtenprocedure. Het empoweren van jongeren leidt tot minder escalatie, meer wederzijds begrip en samenwerking.

Interesse?
Neem contact met ons op via info@controlealtdelete.nl of 085-4898985