Terecht of niet

Wij vroegen aan alle respondenten die benaderd werden (voor een controle of omdat ze iets verkeerd deden) of zij het terecht vonden dat de politie naar ze toe kwam:

9%

van de Nederlandse-Nederlanders die bij het laatste contact door de politie benaderd werden vanwege een controle of omdat ze iets verkeerds deden, vond dat onterecht.

40%

van de Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond die bij het laatste door de politie benaderd werden vanwege een controle of omdat ze iets verkeerds deden, vond dat onterecht.

respondenten hebben deze vraag beantwoord

De resultaten laten zien Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond vier keer vaker aangeven dat zij het onterecht vonden dat de politie naar ze toe kwam.

48%

van de mannen met een niet-westerse migratieachtergrond die benaderd werden door de politie denkt dat hun culturele of religieuze achtergrond de reden was voor het contact met de politie.

respondenten hebben deze vraag beantwoord

Uit de resultaten blijkt dat bijna de helft van de mannelijke respondenten met een niet-westerse migratieachtergrond die door de politie benaderd is, denkt dat hun culturele of religieuze achtergrond de reden was voor het laatste contact met de politie.