Klacht indienen

Tips en tricks voor het indienen van een klacht of het doen van aangifte tegen een agent.

Als je ontevreden bent over het politieoptreden, dan kun je een klacht indienen of aangifte doen. Let op: als je wil dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart tegen een individuele agent, dan moet je aangifte doen. Bijvoorbeeld bij politiegeweld of onrechtmatig politieoptreden. De klachtenprocedure heeft een bemiddelend en niet-bindend karakter.

Je kunt een klacht indienen of aangifte doen over:

• de manier waarop de agent met je is omgegaan

• discriminatie door de politie

• de rechtmatigheid van het optreden.

Als je een klacht wil indienen over etnisch profileren of politiegeweld kan dat via de app van Controle Alt Delete. Wil je direct bij de politie klagen, dan moet je dit schriftelijk doen. Dat betekent digitaal, via het klachtenformulier: https://www.politie.nl/melden/klachten/digitaal-klachtformulier.html

Dit betekent dat je niet ten alle tijden het politiebureau kan inlopen om een klacht in te dienen. Alleen als je niet in staat bent om het schriftelijk te doen, moet de politie je klacht op het bureau opnemen. Als ze het te druk hebben hiervoor, kan je een afspraak met ze maken. Op sommige bureau’s wordt een utitzondering gemaakt en kan je wel op het bureau een klacht indienen. Dit gebrek aan uniformiteit zorgt regelmatig voor verwarring en boosheid bij burgers. Wees je er van bewust dat de regel is: het moet digitaal.

Klachten ouder dan 1 jaar worden niet in behandeling genomen. Als je een melding doet bij een antidiscriminatiebureau, dan kunnen zij je soms helpen om een klacht in te dienen bij de politie.

Voor het indienen van een klacht tegen een individuele agent is het van belang dat je zijn of haar dienstnummer hebt. Daarom is het belangrijk om de agent hiernaar te vragen. Mocht de agent deze niet afstaan, dan zou je hem of haar ook kunnen fotograferen of filmen. Doe dat op respectvolle wijze, en volgt vorderingen (‘bevelen’) van de politie op. Onthoud: filmen in de openbare ruimte is toegestaan zolang je het werk van de politie niet belemmert.

Procedure

De politie probeert je klacht in tien weken te behandelen. De procedure is dat de politie je eerst zal uitnodigen voor een gesprek. Als je na dit gesprek ontevreden blijft, dan kun je in tweede instantie een onafhankelijke klachtencommissie de klacht laten bekijken. Mocht je ook hierna ontevreden zijn, dan kun je de Nationale Ombudsman inschakelen. Als je geen behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek met de agent, kan je de eerste fase overslaan en direct naar de onafhankelijke klachtencommissie toe gaan.

Bedenk dat als je geen klacht indient, er geen enkele registratie bestaat van het incident. Los van de persoonlijke genoegdoening die je nastreeft, is het belangrijk om een klacht in te dienen, vanwege de signaalfunctie die hiervan uitgaat. Neem contact met ons op als je hulp nodig hebt.

Aangifte kan je doen als de agent een strafbaar feit gepleegd heeft. Bijvoorbeeld mishandeling of discriminatie. Je doet dan aangifte bij de politie, en de aangifte komt terecht bij het Openbaar Ministerie. Zij gaan vervolgens beslissen of de agent ook vervolgd moet worden. Een aangifte kun je bij elk politiebureau in Nederland indienen en die moet de politie dan ook opnemen. Het kan gebeuren dat de politie zo druk is dat er niemand beschikbaar is voor je. In dat geval kan je ter plekke een afspraak maken om de aangifte te doen.

Melden via de app

Als je via de app van Controle Alt Delete een klacht indient (over etnisch profileren, micro agressie of politiegeweld) dan bekijken wij je klacht. Indien nodig en/of als je wilt nemen we contact met je op. Vervolgens sturen we je klacht door naar de klachtenprocedure van de politie. De afdeling Veiligheid Integriteit & Klachten (VIK) neemt dan contact met je op met de vraag wat je met je klacht wilt bereiken.

Als je aangeeft dat je vooral wil dat de agent gestraft wordt, is het denkbaar dat zij je vertellen dat de klachtenprocedure daar niet voor bedoeld is. Ook zullen ze je dan mogelijk ontmoedigen om een klacht in te dienen. Onthoud dat je altijd het recht hebt om een klacht in te dienen en dat je daar geen toestemming of goedkeuring voor nodig hebt.

Controle Alt Delete heeft periodiek overleg met de politie om te monitoren wat er intern bij de politie gebeurt met de doorgestuurde klachten.