Hoe vaak

We vroegen Amsterdammers of zij het afgelopen jaar contact met de politie hadden. Zo ja, dan vroegen we naar de laatste keer dat zij contact hadden met de politie. De volgende cijfers laten zien hoe vaak Amsterdammers bij dit laatste contact benaderd werden door de politie.

23%

van de Nederlands-Nederlandse jongeren (Leeftijd 16-27) werd in het afgelopen jaar door de politie benaderd.

32%

van de jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond (Leeftijd 16-27) werd in het afgelopen jaar door de politie benaderd.

respondenten hebben deze vraag beantwoord

22%

van de Nederlands-Nederlandse mannen werd in het afgelopen jaar, bij het laatste contact, door de politie benaderd.

41%

van de Nederlandse mannen met een niet-westerse migratieachtergrond werd in het afgelopen jaar, bij het laatste contact, door de politie benaderd.

respondenten hebben deze vraag beantwoord

46%

van de Marokkaans-Nederlandse mannen werd in het afgelopen jaar, bij het laatste contact, door de politie benaderd.

respondenten hebben deze vraag beantwoord

De resultaten laten zien dat er grote verschillen zijn. Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond geven vaker dan Nederlandse Amsterdammers aan dat het laatste contact met de politie geïnitieerd werd door de politie. Dat blijkt wanneer de data worden uitgedraaid op jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 en wanneer de data bekeken wordt op alleen mannelijke respondenten.