maandag 13 februari 2017

De bodycam

Beschermt de bodycam de burger of juist de agent?

De bodycam

Steeds meer agenten dragen een camera op hun helm of uniform. Deze ‘bodycams’ nemen continu bewijsmateriaal op. Waarom kiest de politie voor bodycams, en zouden burgers ook profijt kunnen hebben hierbij? Wat is de waarde van bodycams als bewijsmiddel - hoe goed zijn de beelden? We gaan in gesprek over hoe gebruik van de bodycam gereguleerd moet worden én ingezet kan worden om de interactie en controle over het politieoptreden te verbeteren. En mogelijk als tool ingezet kan worden tegen etnisch profileren.

Momenteel is er geen landelijk beleid voor het gebruik van bodycams. Daar wordt nu door de politie aan gewerkt, en de belofte van de politie was dat het beleid eind 2016 kenbaar gemaakt zal worden. Nu dit niet is gebeurd, is het onduidelijk wanneer het beleid wel gepresenteerd zal worden. Met deze avond willen de burger betrekken bij het debat over de bodycam dat binnenkort ook in de media zal opkomen, en verkennen hoe de bodycam een middel kan zijn om de ‘accountability’ van de politie te vergroten.

De avond vindt plaats in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 in Amsterdam. Inloop 19.30, start 20.00 uur. Toegang is gratis, reserveren verplicht, en dat laatste kan hier: website van de Zwijger.

« Meer events