donderdag 3 december 2015

Controle Alt Delete #3

Whoop whoop what’s the sound of the police?

Controle Alt Delete #3

In 2013 hebben we met Controle Alt Delete ‘etnisch profileren’ op de politieke agenda gezet en heeft de nationale politie (h)erkend dat etnisch profileren plaatsvindt. Het jaarlijkse evenement in 2014 hebben we gebruikt om het problematische karakter van de klachtenprocedure te bespreken. Dit jaar is een terugblik en blik vooruit. Al drie jaar werken we tegen etnisch profileren – wat is er bereikt m.b.t. klachtenprocedure? Wat zijn de concrete stappen die de politie onderneemt? Welke maatregelen gaat de overheid nemen tegen etnisch profileren?

We gingen in gesprek met de hoofdcommissaris van Amsterdam, Pieter-Jaap Aalbersberg (mogelijke opvolger van Gerard Bouman bij de Nationale Politie)

De gehele avond werd zoals altijd gehost door Dionne en Jair met ondersteuning van Gideon ‘Gikkels’ Everduim vanuit de DJ booth. Er waren muziek optredens van o.a. Insayno. De gehele avond wordt samengevat door onze huisdichter: Atta De Tolk.

« Meer events