Etnisch profileren

Definitie: “het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving – zowel op operationeel als organisatorisch niveau – terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.”

Welke organisaties hanteren deze definitie?

  • (inter)nationale mensenrechten organisaties zoals: Amnesty, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, College voor de Rechten van de Mens, Art. 1, antidiscriminatiebureaus, ECRI (European Commission against Racism and Intolerance), FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), Controle Alt Delete and many more.
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Welke organisatie niet?

  • De Nederlandse politie.

Wat zijn de oorzaken van etnisch profileren?

Gevolgen etnisch profileren:

Waar kan je terecht als je etnisch geprofileerd bent?