Etnisch profileren

Definitie: “het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving – zowel op operationeel als organisatorisch niveau – terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.”

Simpeler gezegd: etnisch profileren vindt plaats als de politie uitgaat van uiterlijke kenmerken i.p.v. objectief verdacht gedrag.

Deze definitie wordt gehanteerd door:
(Inter)nationale mensenrechten organisaties zoals: Amnesty, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, College voor de Rechten van de Mens, Art. 1, antidiscriminatiebureaus, ECRI (European Commission against Racism and Intolerance), FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), Controle Alt Delete and many more. Daarnaast wordt de definitie ook gehanteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nederlandse politie (sinds januari 2018)

Wat zijn de oorzaken van etnisch profileren?

Gevolgen etnisch profileren:

Etnisch profileren komt voor bij een aantal kerntaken van de politie, t.w.:

  • Criminaliteit voorkomen en bestrijden
  • De openbare orde bewaken
  • Strafbare feiten opsporen
  • Uitvoeren van politietaken voor justitie

De meeste klachten over etnisch profileren die wij binnen krijgen gaan over:

  • Verkeerscontroles.
  • Proactieve controles in een voertuig en te voet.
  • Preventief fouilleren.
  • Opsporing van verdachten.

Waar kan je terecht als je etnisch geprofileerd bent?