Weblog korpschef nationale politie (2013)

De korpschef legt uit waarom hij het fundamenteel oneens is met de conclusie die Amnesty Nederland trekt in haar rapport uit 2013.

In zijn weblog ‘Zonder onderscheid het verschil zien’ legt korpschef Gerard Bouman uit waarom hij het fundamenteel oneens is met de conclusie die Amnesty Nederland trekt. Ook noemt hij het selecteren van burgers op etnische kenmerken juridisch en moreel gezien volstrekt verwerpelijk.

Download
« Meer dossiers