Hoe denken agenten over etnisch profileren?

3 interessante statistiekjes laten zien op welke manier Brabantse agenten hun werk doen.

Hoe denken agenten over etnisch profileren?

Brandpunt heeft een Wet Openbaarheid van Bestuur onderzoek gedaan bij de politie, en heeft daarbij het volgende boven water gehaald. Dit is een onderzoek onder 1000 agenten over hun afwegingen om mensen staande te houden en de rol die etniciteit van burgers daarbij speelt. In opdracht van de Eenheidsleiding. Conclusie van het onderzoek: “De politie zal scherp moeten blijven op haar medewerkers omdat veel invloeden het gebruik van etniciteit vergoelijken."

↓ Download Rapport Politie Oost-Brabant
« Meer dossiers