Diensten

Controle Alt Delete heeft in samenwerking met andere partners vijf diensten ontwikkeld voor organisaties en buurten.

Buurtcafé

Kleinschalige bijeenkomsten waar we buurtjongeren en wijkteams met elkaar in contact brengen op een laagdrempelige manier in de openbare ruimte. We hebben een eigenwijze werkwijze ontwikkeld om het gesprek op gang te brengen en houden. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met info@controlealtdelete.nl

Debat

Grootschalige bijeenkomsten (200+) waar we een podium bieden aan jongeren en hun onvrede richting de politie. Jongeren, hun ouders en jongerenwerkers worden een uitlaatklep geboden voor spanningen met als uiteindelijke doel om te komen tot constructieve oplossingen. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met info@controlealtdelete.nl

Gastles

Bij buurthuizen, jongerenorganisaties en onderwijsinstanties verzorgen wij gastlessen om ‘etnisch profileren’ bespreekbaar te maken. Dit doen we aan de hand van onze film: Mohammed onderzoekt etnisch profileren. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met info@controlealtdelete.nl

Training (un)consious bias

Politiemensen worden getraind op hun (on)bewuste vooroordelen en stereotype denken. De training is interactief en wordt ondersteund met multimedia van best en worst practises. Altijd wordt een jongere meegenomen die zijn/haar ervaring deelt en open staat om advies te geven. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met info@controlealtdelete.nl

Straatrecht

Blikopeners, IZI Solutions en vooraanstaand discriminatie expert dr. Sinan Çankaya hebben het concept ‘Straatrecht’ in 2014 ontwikkeld. Het doel van Straatrecht is om de relatie tussen burgers, met name jongeren, en de politie te verbeteren en daarmee spanningen op straat tegen te gaan. Lees meer op www.straatrecht.nl