We zijn benieuwd wat morgen brengt

Politiek debat in Den Haag: systematisch monitoren van politiecontroles (gemeenteraad) en de nieuwe uitbreiding van de MEOS app van de politie (Tweede Kamer).

donderdag 22 juni 2017

In de gemeenteraad Den Haag wordt er gesproken over het systematisch monitoren van politiecontroles.* GroenLinks Den Haag, Haagse Stadspartij, PvdA Den Haag, D66 Den Haag en andere partijen zijn vóór. Wat gaat de burgemeester deze keer doen?

In de Tweede Kamer is er een overleg over discriminatie, waarbij ook etnisch profileren aan de orde komt.** Een van de onderwerpen is de Universal Perodic Review (het mensenrechtenexamen van de Verenigde Naties). Amnesty International Nederland, Controle Alt Delete en Kompass en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten hebben een schaduwrapportage gemaakt, met o.a. kritische vragen over etnisch profileren.

Er is nu al een spannende vraag ingebracht door D66, die inhaakt op de antwoorden van de minister over de UPR:***

"Is het waar dat – in het kader van het eerder genoemde Handelingskader – in de app 'Mobiel Effectiever Op Straat' (MEOS) een functie wordt toegevoegd waarmee politieagenten kunnen aangeven waarom ze iemand aanhouden? Zo ja, wanneer is deze functie in werking? Is dit een - in de toekomst - verplichte functie om uit te voeren bij staandehoudingen? Kunt u de precieze werking van deze functie toelichten c.q. de Kamer een demonstratie van de werking hiervan verschaffen?"

*https://denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/322129/Bestuur%2022-06-2017

**https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2016A05133

*** https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z08580&did=2017D18056