Vertrouwen opgezegd in eenheidsleiding van Politie Den Haag

#KiesEenKant krijgt een invulling door drie lokale partijen van de Gemeente Den Haag

maandag 21 oktober 2019

Aanleiding
Vorige week donderdag dienden wij samen met 20 maatschappelijke organisaties een officiële klacht in tegen de eenheidsleiding van politie Den Haag. Het werd door veel media opgepikt zoals ANP, AD, Leeuwarder Courant, RD, Omroep West, Afro Magazine en vele anderen. Het NRC heeft er een uitgebreid artikel aan gewijd. De klacht gaat over de gehele eenheidsleiding en is ingediend bij de korpschef, Erik Akerboom.

Reactie politie
De politie Den Haag reageerde vrijdagavond al op Omroep West. Volgens de eenheidsleider wordt er goed gezorgd voor agenten die misstanden melden en worden er interne onderzoeken gestart wanneer dat nodig is: “wij vegen niets onder het tapijt”.

#KiesEenKant discussie in de raad
De Haagse Stadspartij, Islam Democraten en NIDA hebben vandaag het vertrouwen opgezegd in de eenheidsleiding van de politie Den Haag. De partijen verwijten de politieleiding te weinig te doen tegen racisme en discriminatie binnen de regionale eenheid Den Haag. "Zaken als racisme, etnisch profileren, buitenproportioneel politiegeweld, intimidatie en onheuse bejegening van burgers blijken helaas een structureel probleem van de politieorganisatie", staat in de verklaring.

Discussie of feit?
Het lijkt op een discussie die aangezwengeld wordt door maatschappij kritische burgers, organisaties en politieke partijen. Echter, er is helemaal geen sprake van een discussie. De politie bevestigde vorige maand na berichtgeving van de NOS dat in een deel van het Haagse politiekorps sprake is van discriminatie, overmatig gebruik van geweld en een verziekte cultuur.

Onze reactie
De politie moet dingen op het tapijt brengen (=over een onderwerp beginnen te praten). Op dit moment lijkt het alsof dingen onder het tapijt worden geschoven omdat er niet gecommuniceerd wordt over de genomen maatregelen. Alles is buiten het zicht van de bevolking. Hoeveel signalen en (verkennende) onderzoeken zijn er geweest in de afgelopen zes jaar? Wat was de uitkomst daarvan? Wat is er gebeurd met de betrokken agenten? Als de politie Den Haag gelijk heeft en er is niets onder het tapijt beland, dan is het een fluitje van een cent om een overzicht te maken en dat te publiceren.

In eerdere blogs hebben we al gepleit voor:
- onafhankelijk meldpunt voor discriminatie en intimidatie
- een herziene beroepscode met heldere regels over omgangsvormen en taalgebruik.