Sturen op vertrouwen in de politie

Vijf partijen in de gemeenteraad Rotterdam vragen de burgemeester om vertrouwen op te nemen in het Veiligheidsplan.

donderdag 4 oktober 2018

Op 4 oktober 2018 bediscussieerde de gemeenteraad van Rotterdam het Veiligheidsplan 2018-2022. Dit gebeurde in de commissievergadering, dus nog niet in de algemene vergadering. Die is pas op 18 oktober, dan wordt het Veiligheidsplan vastgesteld. 

Het Veiligheidsplan is een van de hoekstenen van het veiligheidsbeleid van de regio Rotterdam. Het is een basisdocument voor het Openbaar Ministerie, de burgemeester en de politie. Uitgangs- en focuspunten worden in dit document vastgelegd. 

Sturen op vertrouwen blijkt lastig
Vijf partijen waaronder enkele coalitiepartijen vroegen de burgemeester om meer aandacht te hebben voor het vertrouwen in de politie. Groenlinks, D66, NIDA en PvdA vroegen om meetbare indicatoren hiertoe op te nemen in het Veiligheidsplan 2018-2022. In geen enkel Veiligheidsplan in Nederland is er een meetbare indicator in het Veiligheidsplan opgenomen, als dit in Rotterdam zou gebeuren, zou dit een landelijke primeur zijn. Lees er hier meer over. De burgemeester zegde het niet toe, wat betekent dat er een meerderheid voor dit verzoek moet komen. 

Eerdmans en Van Baarle
Eerdmans (Leefbaar) en en Van Baarle (Denk) botsten stevig. Van Baarle maakte een denigrerende opmerking over Eerdmans (iets als: hij kijkt niet verder dan zijn brillenglazen). Van Baarle vroeg aan het eind van de eerste termijn de microfoon en nam deze opmerking terug.

Als het onderwerp etnisch profileren ter sprake wordt gebracht door Van Baarle, zegt Eerdmans dat alle rapporten over etnisch profileren gebakken lucht zijn. Hij stelde dat deze rapporten op niets gebaseerd zijn en dat het slechts verdachtmakingen aan het adres van de politie zijn. Eerdmans vroeg zich af of de wetenschappelijke onderzoeken over etnisch profileren misschien alleen maar gebaseerd zijn op uitspraken van verdachten. 

Onze mening
De politie stelt verbinding met de burger centraal. Voor het veiligheidsbeleid van de gemeente is samenwerking met burgers cruciaal. Maar beiden willen ze kennelijk niet dat de gemeenteraad kan sturen op het vertrouwen dat mensen hebben in de politie.