Veel klachten over etnisch profileren maar burger krijgt nooit gelijk

Nieuwe cijfers die RTL publiceert bevestigen zorgen Controle Alt Deletee

maandag 30 november 2020

De onderzoeksredactie van RTL nieuws heeft cijfers van de klachtenprocedure geanalyseerd. Onze ervaring wordt bevestigd: de politie, de klachtencommissies, Nationale ombudsman en het OM (h)erkennen discriminatie niet.

Wat blijkt uit de cijfers?
In 4 jaar vier jaar tijd ontving de politie 480 klachten over etnisch profileren en discriminatie door agenten. Daarvan zijn 70 klachten door een klachtencommissie beoordeeld. Van deze 70 klachten zijn er slechts 2 gegrond verklaard. De afgelopen vier jaar zijn er volgens RTL Nieuws 54 aangiftes ingediend tegen agenten wegens discriminatie. Geen enkele agent is ervoor vervolgd: alle zaken zijn door het Openbaar Ministerie geseponeerd.

De politie houdt niet bij hoeveel van alle ingediende discriminatieklachten tot tevredenheid van de klager zijn afgehandeld. Dit hoewel de politie wettelijk verplicht is die gegevens bij te houden. Toch noemt de politie de klachtenprocedure 'deugdelijk'.

Bekijk het artikel van RTL hier met bijdragen van Divano, een klager die we bijstaan, en lid van de klachtencommissie Noord-Nederland Lida van den Broek. Zij is tevens onderzoeker en heeft kritisch rapport geschreven over de werking van de klachtenprocedure, op basis van klachten die wij vanuit Controle Alt Delete begeleid hebben.