Uitspraak Hof in zaak Mitch: voorwaardelijke straf en vrijspraak

Hof komt niet tegemoet aan eis OM in zaak Mitch Henriquez

donderdag 20 juni 2019

Aanleiding aanhouding
De feiten worden summier beschreven door het Hof, de rechtbank gaf een uitgebreidere beschrijving.  Daarin stond dat de agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez hem hebben aangehouden omdat hij hen ‘uitdaagde’, niet omdat hij een concreet gevaar voor ze was. Agenten noemden de situatie 'dreigend' en gingen over tot aanhouding. Toen Mitch niet meewerkte is dit gezien als verzet en heeft de politie geweld toegepast. Ze zijn met meerdere mensen op hem gaan zitten, hebben hem in zijn gezicht gestompt en met pepperspray in zijn gezicht gewreven. Ze hebben hem in een hoofd-/nekklem gehouden die 72 seconden duurde. Dit laatste is van belang omdat Agent DH01 eerder officieel verklaarde dat de nekklem slechts enkele seconden was aangelegd. Dit bleek dus niet te kloppen.

Toen hij bewusteloos was hebben ze hem de noodzakelijke medische zorg onthouden: in plaats van een ambulance te bellen, hebben ze hem in de ME-bus gezet. Volgens spraakafzienlezers, ingezet door advocaat Korver, wisten de agenten al op dat moment dat hij overleden was. Daarna is er een persverklaring uitgestuurd door het Openbaar Ministerie waarin stond dat Mitch 'onwel' was geworden in het busje. Wij schreven dat het OM liegt vanwege de onwaarheden die erin stonden. Vrij snel bleek dat het persbericht was samengesteld op basis van de informatie die de agenten zelf gegeven hadden aan het OM. De videobeelden van omstanders dwongen justitie om te rectificeren. Wat was er gebeurd als er niemand had gefilmd..?

Het gerechtshof deed op 19 juni 2019 uitspraak in het hoger beroep. Hieronder volgt de uitspraak van het Hof en onze visie daarop.

Uitspraak Hof DH01
"De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een mishandeling, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft gehad, door als politieagent bij gelegenheid van de aanhouding van [slachtoffer] – kort gezegd - diens nek/hals te lang met kracht af te klemmen, waardoor [slachtoffer] is overleden." [..] "Voorts houdt het hof er bij het bepalen van de straf rekening mee dat het de verdachte zwaar valt dat hij zich publiekelijk moet verantwoorden, dat hij en zijn gezin na het feit serieus zijn bedreigd en dat zijn (geestelijke) gezondheid lijdt onder deze zaak. Bovendien heeft de verdachte vier jaar lang in onzekerheid geleefd over de afdoening van deze zaak." Hele uitspraak hier.

Onze visie op uitspraak mbt DH01
De nekklem droeg bij aan zuurstoftekort en dat heeft de dood van Mitch veroorzaakt. Het is positief dat het Hof duidelijk afstand neemt van het acuut stresssyndroom, waarmee de verdediging probeerde om de agenten vrij te pleiten. Het is ook goed nieuws dat deze agent schuldig bevonden is voor mishandeling die de dood als gevolg heeft gehad. De uitspraak daarentegen is wat ons betreft bizar: DH01 hoeft niet de gevangenis in. Vanuit burgerperspectief is het een sombere dag voor iedereen die zich inzet tegen politiegeweld. Volgens de moeder van Mitch moet deze agent in ieder geval ontslagen worden. Wij sluiten ons hierbij aan. Volgens het Hof "valt het de verdachte zwaar" dat hij "zich publiekelijk moest verantwoorden". Deze overweging van het Hof vinden wij onbegrijpelijk: de agent is juist anoniem gehouden, dat betekent dat hij zich niet publiekelijk heeft moeten verantwoorden.

Uitspraak Hof DH02
"Ook het, in die fase van de worsteling, wrijven van pepperspray in het gezicht is naar het oordeel van het hof, hoe onaangenaam en pijnlijk ook, op dat moment geen vorm van buitenproportioneel geweld. Het gebruiken van pepperspray in een situatie als de onderhavige is overigens in overeenstemming met de hiervoor genoemde Ambtsinstructie. Het hof acht ook de wijze waarop DH02 de pepperspray heeft gebruikt (wrijven in het gezicht) passend, mede gelet op hetgeen de IBT-docenten Leukfeldt, Tieman en Mulder (beiden tegenover de rechter-commissaris) hebben verklaard, nu DH02 heeft verklaard dat de afstand tussen hem en [slachtoffer] te klein was om rechtstreeks in diens ogen te sprayen." Hele uitspraak hier.

Onze visie op uitspraak mbt DH02
Terwijl vier agenten Mitch Henriquez vasthouden op de grond, slaat DH02 hem met een gebalde vuist op zijn neus en wrijft hij pepperspray in zijn gezicht. Het is zorgwekkend dat het Hof dit geweld beoordeelt als proportioneel en rechtmatig. Het valt op dat het Hof hierbij strenger is dan de politie in 2016 was en dat het Hof afwijkt van wat de rechtbank eerder oordeelde. Ook is de strafeis van het Hof lager dan wat het OM eiste. Advocaat Korver zei tegen het AD: "Ik vind eerlijk gezegd dat ook in de beginfase pepperspray gebruiken, slaan, een nekklem aanleggen terwijl hij door vier collega’s in bedwang wordt gehouden... nou ik denk dat het Europese Hof die zich ook over de zaak buigt, dit als marteling zal bestempelen.”

Tot slot
Wij doen ons best om zo volledig mogelijk te zijn en zoveel mogelijk recht te doen aan het leed dat de dood van Mitch veroorzaakt heeft. Wij schrijven dit in de wetenschap dat er nog allerlei andere aspecten aan deze zaak zitten die wij (nog) niet beschreven hebben. Voor nu is het belangrijkste dat wij wederom onze welgemeende steun aan de nabestaanden uitspreken. Wij wensen hun sterkte bij het verwerken van deze uitspraak en richting de toekomst.