Terugkijken: CAD #4

Controle Alt Delete, maandag 12 december 2016 in de Melkweg in Amsterdam.

woensdag 14 december 2016

Op onze facebookpagina hebben we een korte samenvatting met de gemaakte afspraken geplaatst.

Direct afspraken gemaakt!

Uiteraard hebben we ook direct afspraken gemaakt. Deze zijn meteen de volgende ochtend om 10.00 uur opgepakt en is er een planning gemaakt. Hier hebben we ze kort op een rij:
- In maart wordt een expertmeeting georganiseerd over een eenduidige definitie van etnisch profileren, het gebruik van daderprofiel versus dadersignalement en over het handelingskader van de politie.
- De politie gaat een pilot doen met onafhankelijke klachtbemiddelaars bij klachten over etnisch profileren.

Achtergrond info mbt de definitie

Op dit moment hanteert de politie een andere definitie dan Amnesty International Nederland, anti-discriminatie voorzieningen, College Voor Rechten van de Mens, ECRI, ENAR, FRA, NJCM - Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en zelfs het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is belangrijk om dezelfde definitie te hanteren zodat het beleid bij de politie hierop afgesteld kan worden en de juiste maatregelen getroffen kunnen worden om enerzijds etnisch profileren te voorkomen en anderzijds hard op te treden tegen agenten die zich hier toch schuldig aan maken.

Achtergrond info mbt dadersignalement versus daderprofiel

Een dadersignalement is een omschrijving van een verdachte van een strafbaar feit. Een daderprofiel is een omschrijving van de ‘typische’ dader van een nog niet gepleegd strafbaar feit. Dit laatste werkt etnisch profileren in de hand. Onze visie is:
- Stap af van huidige daderprofielen. (Impact hiervan op de gewone burger wordt onderschat)
- Herformuleer de omschrijving van daderprofielen en uitvoering van proactieve controles hiervan. Bijvoorbeeld:
o Er wordt alleen gebruik gemaakt van daderprofielen door middel van informatie over strafbare feiten en verdachte personen
o Huidskleur en/of afkomst maakt primair geen onderdeel uit van een daderprofiel. Secundair kan het onderdeel zijn tenzij het gebaseerd is op gedegen politie informatie
o Alleen gespecialiseerde agenten werken met daderprofielen die gebaseerd zijn op politie informatie. (Deze agenten moeten cultureel-, maatschappelijk- en omgevingsgeschoold zijn)

Achtergrond info mbt de klachtenprocedure

Op dit moment volgt na het indienen van een klacht de mogelijkheid tot een bemiddelingsgesprek. Dit bemiddelingsgesprek wordt begeleid door een politieagent die hier speciaal voor opgeleid is. Desalniettemin ontvangen antidiscriminatie voorzieningen en wij zelf regelmatig klachten over de wijze waarop dit gesprek gevoerd wordt. Onze visie op dit punt is: een klacht bij de politie moet worden begeleid door een onafhankelijke conflictbemiddelaar i.p.v. door een politieagent.