Teken onze petitie

9 oplossingen om racisme en buitenproportioneel politiegeweld aan te pakken.

woensdag 17 juni 2020

We vragen de Minister van Justitie en Veiligheid om actie te ondernemen: stop racisme, verminder politiegeweld en hervorm het systeem van de politie. TEKEN HIER DE PETITIE

TOELICHTING
Stop racisme

 • Verbied het gebruik van risicoprofielen
  Er is al beleid tegen risicoprofielen, maar in de praktijk gebeurt het nog steeds. Implementeer en evalueer dit beleid, pas de briefings aan en treedt op tegen agenten die werken met (etnisch geladen) risicoprofielen.
 • Monitor politiecontroles
  Politiechefs weten niet wat ‘hun’ agenten op straat doen: ze zien alleen wat agenten registreren. Er is een MEOS app. Alle agenten moeten dit verplicht gebruiken om te monitoren of politiecontroles eerlijk gebeuren. (Zie ook deze link waar de app nu tekort in schiet)
 • Stop etnisch profileren
  Volgens de wet moeten agenten iedereen gelijk behandelen, maar in de praktijk worden mensen vaak op basis van een onderbuikgevoel gecontroleerd. Dat leidt tot etnisch profileren. Zet in op bewezen effectieve maatregelen tegen etnisch profileren.

Verminder politiegeweld

 • Verbied de nekklem
  De nekklem wordt steeds vaker toegepast. Het brengt een onnodig groot risico met zich mee en hoort niet bij een politie die in verbinding staat met mensen. Stop met het gebruiken van de nekklem.
 • Stop de invoering van de taser
  De taser is ingevoerd op oneigenlijke gronden na een mediacampagne met feitelijk onjuiste informatie vanuit de politie. Medialogica heeft er een schokkende uitzending over gemaakt. De minister moet de taser uit de ambtsinstructie halen.
 • Niet schieten ter aanhouding
  Volgens de ambtsinstructie is schieten ter aanhouding toegestaan, maar dat is niet in lijn met de 'basic principles' van de VN uit 1990, zie pag. 110. Volgens deze regels mag de politie alleen schieten ter afwending van een onmiddellijke bedreiging van het leven of ernstig letsel. De ambtsinstructie moet in lijn worden gebracht met mensenrechten.

Hervorm het systeem

 • Onafhankelijk toezicht
  Er is nu geen onafhankelijk toezicht. Er moet een onafhankelijk integriteitsbureau komen voor het melden van interne en externe misstanden en toezicht op de afhandeling daarvan. Daarnaast moet het Openbaar Ministerie alle zaken, waarbij iemand overlijdt onder de verantwoordelijkheid van de politie, voor de rechter brengen. 
 • Hervorm beleid en processen
  Het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) moet aangepast worden zodat agenten makkelijker ontslagen kunnen worden vanwege racisme en buitenproportioneel politiegeweld. Verder moet er een aanvulling van de beroepscode komen met heldere regels over omgangsvormen en taalgebruik. Dit moet gelden voor zowel politieagenten onderling, als voor het contact dat zij hebben met burgers. Aan het overtreden van de regels moeten transparante sancties verbonden zijn zoals een berisping, schorsing en ontslag;
 • Wees transparant
  Op dit moment wordt geen publieke verantwoording afgelegd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid moet per kwartaal geanonimiseerde data publiceren die inzicht geven in politiecontacten met burgers. De data moet informatie bevatten over: etniciteit van burgers, aanleiding en uitkomst van het contact, verwondingen en overlijdensgevallen. Interne onderzoeken naar racisme en politiegeweld moeten geanonimiseerd publiek gemaakt worden.

TEKEN HIER DE PETITIE

Shoutout aan:
- De visualdesigners Felicity van Stroe @entitledcreativeagency en Twan Rijven @onetwann
- Petitieplatform bouwer Bolster, een digitaal bureau dat werkt voor progressieve maatschappelijke organisaties dat wordt geleid door Jaap Stronks