Stroperig rechtssysteem in zaak Mitch Henriquez

Deze week dient het hoger beroep in de zaak van Mitch Henriquez. Controle Alt Delete maakt zich ernstig zorgen over hoe justitie omgaat met deze zaak.

donderdag 4 april 2019

Nogmaals: wat is er allemaal fout gegaan?
Dit is wat er staat in de uitspraak die de rechtbank in 2017 deed: de agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez hebben hem aangehouden omdat hij hen ‘uitdaagde’, niet omdat hij een concreet gevaar voor ze was. Agenten vonden de situatie 'dreigend' en gingen over tot aanhouding. Toen Mitch niet meewerkte is dit gezien als verzet en heeft de politie geweld toegepast. Ze zijn met meerdere mensen op hem gaan zitten, hebben hem in zijn gezicht gestompt en met pepperspray in zijn gezicht gewreven. Ze hebben hem in een wurggreep gehouden die 72 seconden duurde. Agent DH01 verklaarde officieel dat de nekklem slechts enkele seconden was aangelegd, dat bleek dus niet te kloppen.

Toen hij bewusteloos was hebben ze hem de noodzakelijke medische zorg onthouden: in plaats van een ambulance te bellen, hebben ze hem in de ME-bus gezet. Volgens spraakafzienlezers, ingezet door advocaat Korver, wisten de agenten al op dat moment dat hij overleden was. Daarna is er een persverklaring uitgestuurd door het Openbaar Ministerie  waarin stond dat Mitch 'onwel' was geworden in het busje. Wij schreven dat het OM liegt. Maar dit bericht werd samengesteld op basis van de informatie die de agenten zelf gegeven hadden aan het OM. De videobeelden van omstanders dwongen justitie om te rectificeren. Wat was er gebeurd als er niemand had gefilmd..?

Doodsoorzaak
De advocaten van de politie én het Openbaar Ministerie probeerden uit alle macht er voor te zorgen dat de nekklem niet de doodsoorzaak is. De door hen ingehuurde deskundigen Das en Van den Driessche zeiden dat de doodsoorzaak het acute stress syndroom was. Maar dit syndroom blijkt helemaal niet te bestaan! Zie hierover ons eerdere blog en deze schokkende uitzending van Argos. De discussie over de doodsoorzaak is zorgelijk. Als de doodsoorzaak het acute stress syndroom is, dan zou dat de verantwoordelijkheid voor zijn overlijden kunnen weghalen bij de agenten. De rechtbank trok die conclusie gelukkig niet. Maar de rechtbank zei wel dat de doodsoorzaak niet kon worden vastgesteld. Justitie heeft dus al flink wat zand in de ogen gestrooid. Het is de vraag wat het Hof in hoger beroep zal zeggen.

Uitspraak rechtbank
Op donderdag 21 december 2017 heeft de rechtbank de twee agenten die verdacht werden van de dood van Mitch Henriquez veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Zij zijn veroordeeld voor mishandeling van Henriquez die zijn dood als gevolg had. Onze reactie was: dat is een nepstraf. Natuurlijk is het goed nieuws dat agenten schuldig zijn bevonden voor mishandeling met de dood tot gevolg. Maar we hebben het een ‘nepstraf’ genoemd omdat ze niet de gevangenis in hoeven en zelfs niet ontslagen zijn. Vanuit burgerperspectief was het een sombere dag voor iedereen die zich inzet tegen politiegeweld.

Reactie agent in hoger beroep
Volgens NU.nl heeft agent DH02 het volgende verklaard: "Dit was een normale aanhouding zoals dat dagelijks bij de politie gebeurd." We hopen ontzettend dat nu.nl deze uitspraak uit de context trekt, maar zelfs als de context niet klopt, is deze uitspraak tijdens deze zaak onbegrijpelijk in het licht van de dramatische afloop.

Onze visie
Als er een persoon overlijdt in de context van het politieoptreden moet kritisch worden gekeken naar het politieoptreden vanuit een breder perspectief dan alleen het strafrechtelijk-juridische. Dat moet de politieorganisatie zelf doen, onafhankelijk van de keuze van het Openbaar Ministerie om al dan niet een betrokken agent strafrechtelijk te vervolgen. Er is iets verkeerd gegaan en er is iemand overleden. Lag dat aan beslissingen van de betrokken agenten of hun geestesgesteldheid? Lagen er bepaalde werkprocessen aan ten grondslag en worden deze processen geëvalueerd? Hoe wordt voorkomen dat dit in de toekomst nogmaals voorkomt? Als er iemand overlijdt dan moet dat ook consequenties hebben voor de verantwoordelijke medewerkers, nogmaals, los van de vraag of er strafrechtelijke gevolgen aan verbonden zijn en/of deze voorwaardelijk zijn. De betrokken agenten zouden per direct ontslagen moeten worden.

Last but not least: sterkte voor de nabestaanden
Wij volgen de zaak op de voet en wensen de nabestaanden veel moed en sterkte toe. Lees hier de spreekrechtverklaring van de zus van Mitch.