Rotterdam maakt meerjarenplan tegen racisme

Wat staat er in dit plan over het tegengaan van discriminatie door de politie?

woensdag 11 november 2020

Rotterdam heeft een meerjarenplan tegen racisme gemaakt. De Black Lives Matter demonstraties zijn de belangrijkste aanleiding hiervoor. Wat staat er in dit plan over het tegengaan van discriminatie door de politie?

Meerjarenplan tegen racisme
Etnisch profileren, buitenproportioneel politiegeweld en institutioneel racisme in de Verenigde Staten, Nederland en andere landen: dat waren de belangrijkste onderwerpen voor de BLM demonstranten. Rotterdam pakte de handschoen op, en maakte een meerjarenplan tegen racisme. Op donderdag 12 november stemt de raad over het plan. Lees hier het concept van het meerjarenplan. In deze blog bespreken wat er in het plan staat over de politie.

Wat staat er in het plan over de politie?
De paragraaf over de politie is kort. Er staat slechts dat de burgemeester “in gesprek blijft met de politie over de thema’s discriminatie, racisme en inclusie” en dat hij de ontwikkelingen “nauwgezet” volgt. Verder wordt verwezen naar het nieuwe visiestuk ‘een politie voor iedereen’ dat recent gepubliceerd werd door de politie. In het meerjarenplan van Rotterdam staat geen enkele doelstelling geformuleerd als het gaat om het tegengaan van etnisch profileren en racisme binnen de politie.

Onze visie
De burgemeester van Rotterdam beschouwt het tegengaan van etnisch profileren en racisme binnen de politie als een personeelsaangelegenheid. Dat zei hij eerder, en dat blijkt ook uit deze paragraaf in het meerjarenplan. Het probleem is echter dat de politie onvoldoende actie onderneemt.

Kijk bijvoorbeeld eens naar het visiestuk ‘een politie voor iedereen’. Daarin staat geen enkele meetbare doelstelling, ook niet als het gaat om etnisch profileren of racisme binnen de politie. Simpelweg hiernaar verwijzen is dan ook onvoldoende. De politie heeft beleid voor het uitvoeren van goede proactieve controles, maar dit beleid is vrijwel onbekend bij politieagenten. Bovendien, de leiding van de politie Rotterdam trad niet op tegen de racistische uitspraken door agenten van bureau Marconiplein ondanks dat ze wel op de hoogte waren.

Gegeven het feit dat de politie zich onvoldoende inspant tegen etnisch profileren en racisme binnen de politie, is het de verantwoordelijkheid van de burgemeester én de gemeenteraad om meer actie te vragen van de politie. Dit meerjarenplan is daarvoor bij uitstek geschikt! Ons advies is om in dit meerjarenplan op te nemen dat de politie wordt opgeroepen om het gebruik van etniciteit in risicoprofielen te verbieden en dat de politie gaat monitoren of controles eerlijk plaatsvinden.

Daarnaast kan in het meerjarenplan opgenomen worden dat er een onafhankelijk, niet door de politie aangestuurd onderzoek komt naar de gang van zaken rondom de racistische apps, waarbij ook de rol van de eenheidsleiding van Rotterdam bekeken wordt. Externe verantwoording is cruciaal om het vertrouwen in de politie terug te winnen.