Regering opgedragen om het stopformulier te onderzoeken

Tweede Kamer stemt voor motie die in beeld brengt hoe het gebruik van een stopformulier bij de politie zou kunnen bijdragen aan de bestrijding van etnisch profileren.

dinsdag 14 juni 2016

Er komt steeds meer duidelijkheid in Den Haag over etnisch profileren, en dan vooral: wie wil het aanpakken, en hoe?

Vandaag is er in de Tweede Kamer over (o.a.) de volgende twee moties gestemd.

De motie van Linda Voortman (Groenlinks). Zij "verzoekt de regering in overleg te gaan met de gemeenten waar politici en/of politie aan hebben gegeven belangstelling te hebben in een pilot met stopformulieren met als doel daar pilots te starten, en de Kamer uiterlijk 1 oktober te informeren de voortgang." Een goede motie, omdat er in een aantal steden (Utrecht en Amsterdam) een meerderheid in de gemeenteraad vóór een pilot met stopformulieren is.

Deze motie heeft het niet gehaald. De rechtse partijen hebben niet vóór gestemd, maar ook de PvdA stemde tegen deze motie. Erg jammer, want de gemeenteraad is een belangrijke partner in het tegengaan van etnisch profileren. De eenheidsleider legt immers ook verantwoordelijkheid af aan de gemeente(raad). Er is nu geen ruimte voor lokale pilots.

De tweede motie waarover werd gestemd was een motie van Marcouch en Koser Kaya. Zij verzochten "de regering voorts, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 1 oktober, op basis van ervaringen in het buitenland in beeld te brengen wat het gebruik van een stopformulier bij de politie zou kunnen bijdragen aan de bestrijding van etnisch profileren en welke effecten het gebruik van een stopformulier op de dagelijkse werkzaamheden en de administratieve lasten van politieagenten heeft."

Deze motie heeft het wél gehaald. Voor deze motie stemden: SP, Groenlinks, PvdA, Kuzu/Oztürk, 50+, Christenunie en SGP. Dit betekent dat er in de zomer onderzocht gaat worden wat de voor- en nadelen van stopformulieren zijn. Dat is goed nieuws: nederlandse gemeentes gaan dus nog niet aan de slag met stopformulieren, maar het ministerie gaat het wel inventariseren. Een belangrijke eerste stap!

Lees ook: drie goede redenen om voor een stopformulier te zijn.