Politiecontroles moeten bewezen effectief zijn

Amerikaans onderzoek laat zien dat proactieve controles criminaliteit eerder in de hand werkt, dan dat het criminaliteit voorkomt.

vrijdag 29 september 2017

De politie in Nederland en in de VS zweren bij proactieve controles. De aanname is dat meer blauw op straat boeven afschrikt. "Door mensen aan te spreken en te controleren laat de politie zien dat ze er zijn en ontmoedigen ze criminelen."

Onderzoek
Twee Amerikaanse onderzoekers laten nu zien dat dit soort controles een averechts effect hebben. Tijdens een stiptheidsactie in 2014 voerde de NYPD 7 weken geen proactieve controles. De onderzoekers vergeleken de criminaliteitscijfers in deze periode met de misdaadcijfers in de jaren daarvoor en de jaren daarna. Wat bleek: gedurende de 7 weken dat er geen controles uitgevoerd werden, nam de zware criminaliteit juist af!

Dit is een Amerikaans onderzoek, maar ook in Nederland zijn er cijfers over proactieve controles. Uit het rapport 'boeven vangen' van Wouter Landman bleek dat 9 van de 10 controles niet leiden tot het vangen van een boef.

Ja en?
Etnisch profileren gebeurt veelal bij proactieve controles. Het terugdringen van proactieve controles is daarom een effectieve maatregel om etnisch profileren tegen te gaan. De politie zegt echter dat proactieve controles effectief zijn tegen criminaliteit. Dat blijkt nergens uit. Sterker nog, zo blijkt nu, het werkt averechts!

De politie in Nederland monitort de proactieve controles niet systematisch. Daarom kan niemand in Nederland - ook de politie niet - bewijzen dat deze controles effectief zijn tegen criminaliteit. Wat we wel zeker weten is dat proactieve politiecontroles een trigger voor etnisch profileren zijn. De politie zou alleen daarom al moeten ophouden met de proactieve controles.

Conclusie
Het politiewerk blijkt gestoeld te zijn op aannames en niet op feiten. Daarom is Controle Alt Delete voor het systematisch monitoren van politiecontroles. Lees meer hierover in onze handout voor raadsleden: https://controlealtdelete.nl/gemeenteraad#controles