Politieagent klaagt over “bepaalde bevolkingsgroepen”

Een agent zegt tegen een bestuurder, van Marokkaanse afkomst, dat “bepaalde bevolkingsgroepen zich niet kunnen aanpassen aan bepaalde normen en waarden in Nederland.”

vrijdag 1 maart 2019

Wat is er gebeurd?
In een filmpje dat deze week op internet verscheen is de bestuurder van een auto in gesprek met twee agenten. De ene agent zit in de auto en schrijft verkeersboetes uit, de andere agent staat naast de auto. De bestuurder zou verkeersovertredingen begaan hebben tijdens een trouwstoet in Rotterdam. De agent die naast de auto staat zegt: “Het is jammer dat bepaalde bevolkingsgroepen zich niet kunnen aanpassen aan bepaalde normen en waarden in Nederland. [..] We hebben hier wel te maken met gedrag die steeds wordt herhaald en waar we steeds last van hebben in deze stad, maar niet alleen in deze stad, in heel Nederland. […] Ik ben het gewoon een beetje zat dat we elke keer politiek correct moeten zijn en moeten oppassen met oh oh bepaalde bevolkingsgroepen, dat mag je niet zeggen.” Als hem wordt gevraagd over welke bevolkingsgroepen hij het heeft, antwoordt hij: “Dat weet je zelf”. De bestuurder is van Marokkaanse afkomst. Als de bestuurder tegen de agent in de auto zegt dat haar collega praat over bevolkingsgroepen antwoordt zij: “Dat heb ik niet gehoord”. 

Reactie politie
Het filmpje is vrijdagmiddag al meer dan 70.000 keer bekeken en doet nogal wat stof opwaaien op social media. De politie heeft daarom een persbericht uitgebracht waarin ze uitleggen waarom ze de boetes hebben uitgedeeld. In dat persbericht is geen aandacht voor de uitspraken van de agent over “bepaalde bevolkingsgroepen”. Tegen Controle Alt Delete zegt een politiewoordvoerder dat “van een politiemedewerker kan worden verwacht dat hij of zij zich onthoudt van uitspraken die polarisatie in de hand kunnen werken. Met de agent in kwestie is hier een gesprek over gevoerd.” Verder zegt de politie: ”Dat dit fragment nu wordt aangegrepen als voorbeeld van discriminatie door de politie doet niet alleen de agent te kort, maar schetst ook een onvolledig beeld van de situatie.”

Onze primaire reactie:
WTF?!? Als dit geen discriminatie is, wat dan wel?!

Onze professionele reactie:
- De bestuurder gaat aangifte doen van discriminatie. Vanuit Controle Alt Delete ondersteunen wij hem hierbij. 
- De agent die in de auto zit had haar collega tot de orde moeten roepen. Als de bestuurder haar erop attendeert, zegt ze dat ze het niet gehoord heeft. Dat is moeilijk voorstelbaar. De agent praat luid en duidelijk op slechts twee meter afstand van zijn collega en benoemt meerdere malen iets over ‘bepaalde bevolkingsgroepen’. Zij moet dit ook gehoord hebben. Onze conclusie: zij ‘dekt’ haar collega tijdens het incident. 
- De vrouwelijke agent zelf had ook geen voorbeeldfunctie. De wijze waarop ze de bestuurder zijn persoonlijke informatie oplas om zijn filmpje te verstoren getuigt niet van professioneel optreden. Filmen in openbare ruimte, zonder een agent te hinderen, is altijd toegestaan.
- De politie moet een heldere norm stellen en hier op gaan handhaven. Ook als de uitlatingen niet strafbaar blijken te zijn, moeten deze voor de politie onaanvaardbaar zijn. Een politie die behoorlijk en professioneel wil handelen en die in verbinding wil staan met burgers kan dit soort taalgebruik, vooringenomenheid en houding niet accepteren..