Politie verspreidt misinformatie tijdens dialoogbijeenkomsten in Rotterdam

De dialoogsessies in de gemeente Rotterdam zijn te vrijblijvend en er wordt een onjuiste voorstelling van zaken gegeven door de politie over de aanpak van etnisch profileren

woensdag 3 april 2019

Aanleiding
Aanstaande donderdag wordt er gesproken over etnisch profileren in de gemeenteraad van Rotterdam. Op de agenda staat onder andere een verslag van de dialoogsessies die de gemeente Rotterdam en de politie organiseerden om met jongeren in contact te komen. Wij zijn groot voorstander van bijeenkomsten tussen politie en burgers, echter over de invulling van de sessie in Rotterdam zijn we kritisch. Onderaan deze blog is ook een verslag te lezen gemaakt door een aanwezige jongere.

Racisme en etnisch profileren
In het verslag staan twee opmerkingen over etnisch profileren en racisme bij de politie.

Ook de politieagenten aan tafel erkennen dat het, ondanks screening en opleiding, mogelijk is dat er bij de politie racisten werken. ‘Maar het correctiemechanisme binnen de politie is wel erg sterk.’ Als duidelijk wordt dat iemand racistische denkbeelden heeft ontwikkeld, dan vliegt hij of zij er uit.

Vorige maand ging een video viral van een bestuurder die meerdere boetes kreeg omdat hij meereed in een trouwstoet. De agent zei tegen de bestuurder, een Islamitische man van Marokkaanse afkomst: “Het is jammer dat bepaalde bevolkingsgroepen zich niet kunnen aanpassen aan bepaalde normen en waarden in Nederland. [..] We hebben hier wel te maken met gedrag die steeds wordt herhaald en waar we steeds last van hebben in deze stad, maar niet alleen in deze stad, in heel Nederland. […] Ik ben het gewoon een beetje zat dat we elke keer politiek correct moeten zijn en moeten oppassen met oh oh bepaalde bevolkingsgroepen, dat mag je niet zeggen.” In een persbericht dat de politie Rotterdam uitstuurde naar aanleiding van de commotie die ontstond op social media, benadrukte de politie dat de man terecht beboet was. Over de uitspraken van de agent werd niet gerept. Side note: Wij hebben hier contact over gehad met woordvoering en staan de man bij in het doen van aangifte van discriminatie.

Politieagenten erkennen dat binnen de politie niet alles goed gaat en dat soms door collega’s etnisch geprofileerd wordt. ‘Als we dat zien, dan treden we daar ook binnen tegen op, want dat mag niet’.

Voor zover bekend zijn er nog nooit sancties uitgedeeld vanwege etnisch profileren. Ook is er nog nooit een agent ontslagen vanwege etnisch profileren. Leidinggevenden beschikken niet over instrumenten die zicht geven op handelen van agenten op straat, waardoor eigenlijk niemand zicht heeft op agenten die etnisch profileren.

Verslag van een jongere uit Rotterdam
Naar mijn gevoel was er eigelijk niks uitgekomen, de jongeren zijn niet beter geïnformeerd. Er is niets vastgesteld, geen duidelijke afspraken gemaakt en niets beloofd vanuit de politie. Alleen de burgemeester gaf aan dat klachten bij hem kunnen worden ingediend en dat hij die zal behandelen. Er werd eigelijk gewoon een soort gezellig avondje van gemaakt.

Er werden 4 gespreksrondes gehouden waarbij de politie en burgemeester rouleerden tussen groepen zodat ze iedereen gesproken hadden. Elke ronde werden er gewoon ervaringen gedeeld vanuit de jongeren. De politie stelde vragen over hoe het beter kon vanuit beide partijen. Toen ik benoemde dat bepaalde dingen intern aangepakt moeten worden, werd de focus weer terug gedraaid: het moet van beide kanten komen. De jongeren begonnen na een tijdje meer vanuit gevoelens en ervaringen te spreken. De politie en de stadsmarinier luisterden voornamelijk. Zij legden telkens weer de vraag bij de jongeren neer: hoe kan het beter?

Er werd op het einde aan de jongeren gevraagd wat ze van de avond vonden en ze gaven allemaal aan dat ze een leuke avond hebben gehad en dat ze het wel vaker willen doen. Na afloop sprak ik buiten een jongen. We vroegen of hij het gevoel heeft dat er wat bereikt is. Na een beetje nadenken kwam hij tot het conclusie dat er eigelijk niets uitgekomen is.

Bij de burgemeester had ik gemixte gevoelens. Ook hij kwam er telkens weer op terug dat er samen wat gedaan moet worden aan de situatie. De politie is verantwoordelijk voor betere relaties met de burgers, maar burgers moeten daar ook aan bijdragen. Hij was actief aan het woord tijdens de gesprekken, maar het voelde alsof hij soms om het onderwerp heen draaide en er mooie verhalen van maakte. Uiteindelijk was het gewoon een gezellig babbeltje met wat catering en drankjes, naar mijn ervaring. Wat vooral is blijven hangen is dat ze het belangrijk vonden om contact te hebben en verhalen mee te krijgen. Afspraken over hoe nu verder en of er concreet iets gedaan gaat worden heb ik in ieder geval niet meegekregen.

Onze conclusie
Bijeenkomsten zoals deze kunnen bijdragen aan een positief contact tussen aanwezige burgers en aanwezige politieagenten. Tegelijkertijd zijn ze vrijblijvend: er worden geen concrete afspraken gemaakt. De politie en de burgemeester sturen er op aan dat agenten en burgers in gelijke mate verantwoordelijk zijn voor het herstel van vertrouwen. Ze zijn echter geen gelijke partijen: de politie heeft een grotere verantwoordelijkheid, zeker als het gaat om het aanpakken van etnisch profileren. Daarnaast is het zorgwekkend dat er een onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven. Ook de politie Rotterdam pakt etnisch profileren onvoldoende aan. Er is geen enkele concrete doelstelling geformuleerd en er is geen zicht op wat agenten doen op straat. Alle initiatieven zijn gericht op bewustwording, terwijl onduidelijk blijft of er sprake is van de beoogde gedragsverandering.