Politie leidt gemeenteraad Den Haag om de tuin

Kijk eens naar dit plaatje - wat valt je op?

vrijdag 21 april 2017

Deze cijfers werden 19 april 2017 door de politie gepresenteerd in de gemeenteraad van Den Haag.

Er staat “totaal aantal staandehoudingen”. Die zouden afnemen. Dat is gek, want de politie registreert niet alle staandehoudingen. Waar is dit statistiekje op gebaseerd?

Hiermee wil de politie zeggen: we hebben - met succes - het aantal politiecontroles terug gedrongen. De onderliggende boodschap is dat de politie geen stopformulieren nodig heeft om verbetering af te dwingen: dat regelen ze zelf wel.

Wanneer wordt een staandehouding dan geregistreerd? Het antwoord: als een agent een staandehouding interessant genoeg vindt om een mutatie te maken in het politiesysteem BVH, zodat ook andere agenten het kunnen lezen.

Aha! Wat er had moeten staan is: het “totaal aantal geregistreerde staandehoudingen” neemt af.

Maar, zolang we niet weten wát er wordt geregistreerd en hoe er geregistreerd wordt, en ook hoe de keuze gemaakt wordt om iets wel/niet te registreren, zeggen deze cijfers niets.

Onze conclusie: zowel het bijschrift als de inhoud van deze grafiek zijn volstrekte onzin, en kunnen er alleen maar toe leiden dat het toehoorders (gemeenteraadsleden in dit geval) op het verkeerde spoor zet.