Politie-experts kritisch over de taser

Deze twee video's laten zien waarom de taser niet aan de doelstellingen gaat voldoen.

woensdag 19 februari 2020

Donderdag 20 februari wordt de #taser in de Tweede Kamer besproken. Op de agenda staan de voortgang van de aanbesteding en de training van agenten. De Minister van Justitie en Veiligheid besloot al in 2019 om de taser in te voeren ondanks stevige kritiek van Amnesty Nederland.

Nieuwe kromme redenering
Tijdens ons jaarlijkse evenement in de Melkweg, Controle Alt Delete #7 bespraken we de taser met politiechef Frank Paauw, die voor de landelijke politie de portefeuillehouder geweld is. Paauw gaf aan dat de taser wordt ingevoerd om te voorkomen dat agenten hun vuurwapen moeten gebruiken. Aanwezige politie-experts zoals Jaap Timmer en Otto Adang lieten geen spaan heel van deze redenering:

Drogredenen
De politie heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht gevraagd voor geweld tegen agenten. Het geweld was voor Korpschef Akerboom zelfs de reden om de taser te ‘eisen’. Politiewetenschapper Jaap Timmer liet op het event zien dat fysiek geweld tegen de politie echter niet is toegenomen:

Onze visie
De taser komt er, daar is waarschijnlijk weinig meer aan te veranderen. Maar de invoering is gebaseerd op valse voorwendselen: 
-fysiek geweld tegen agenten neemt niet toe.
-de taser gaat niet helpen om geweld tegen agenten te voorkomen.
-de taser zal er waarschijnlijk niet voor zorgen dat vuurwapengebruik afneemt.

Het is belangrijk dat Tweede Kamerleden, als controlerende macht, dit voor ogen houden in hun gesprekken met de Minister.