Politie blaast bruggen op en brengt sociale stabiliteit in gevaar

Ondanks onze kritische houding proberen we vanuit Controle Alt Delete altijd constructief te zijn en een brug te slaan tussen burgers en politie. En daar staan we dan met onze mond vol tanden.

maandag 2 mei 2016

Hoe kunnen we constructief blijven als de politie de bruggen opblaast die we elke keer moeten herbouwen om het vertrouwen van, met name, ‘allochtone burgers’ terug te winnen?

Gisteren was de druppel

Het in 2014 verschenen onderzoek van de Universiteit van Leiden naar etnisch profileren in Den Haag, en de totstandkoming hiervan, was niet objectief en rammelt aan alle kanten. Dit blijkt naar aanleiding van een WOB-verzoek en publicatie van het rapport van Buro Jansen en Jansen. Volgens het bureau zouden er tussen de politie en de onderzoekers vooraf onderlinge afspraken gemaakt zijn en zou het onderzoek gebaseerd zijn op masterscripties die al waren afgerond voordat de opdracht voor het onderzoek werd gegeven.

Eerdere vraagtekens

In 2014, bij het verschijnen van het onderzoek door de Universiteit, hebben Amnesty Nederland, Frank Bovenkerk en Sinan Çankaya inhoudelijk kritiek geuit op dit onderzoek. Zo stelde Sinan Çankaya al eerder vast dat het onderzoek van de Universiteit Leiden onvoldoende bewijs bood voor de stelling dat etnisch profileren niet structureel voorkomt in Den Haag. Zijn kritiek was dat de onderzoekers kiezen voor zeer smalle definitie van etnisch profileren, niet de redelijkheid en objectiviteit van de politiecontroles beoordelen en in wezen niet het verschijnsel van etnisch profileren onderzoeken, met als voornaamste conclusie dat dit onderzoek niets toevoegt aan de kennis die we hebben over etnisch profileren.

Problematisch

Om diverse redenen is dit alles problematisch. Dit is het onderzoek waar continu mee geschermd wordt dat etnisch profileren niet structureel plaatsvindt en beleidsmatige veranderingen tegen etnisch profileren in de weg zit. Door het gesjoemel rondom het onderzoek van de Universiteit van Leiden boven tafel is gekomen is de wetenschappelijke onafhankelijkheid en transparantie in het geding. Daarnaast werkt dit alles het weinige vertrouwen, dat ‘allochtone burgers’ al hebben in de politie en overheid, alleen maar in de hand.

Zowel het Ministerie van Veiligheid & Justitie als de politie als de wetenschappers beseffen niet hoezeer ze het vertrouwen van burgers wederom geschaad hebben en dat ze met hun handelen de sociale stabiliteit in gevaar brengen.

En nu?!

Met Controle Alt Delete streven we er naar dat de politie alle burgers gelijkwaardig behandelt, zijn we tegen etnisch profileren en buiten proportioneel politiegeweld. We bereiken onze doelen door middel van het organiseren van bijeenkomsten, het produceren van kritische films en het geven van workshops. We begeleiden jongeren, onderwijzen  burgers  over hun rechten op straat en leren ze methodes om het conflict met de politie op straat te minimaliseren. In alles wat we doen proberen we als brug te fungeren en de sociale stabiliteit te waarborgen. Onze conclusie na drie jaar bruggen bouwen is dat het ministerie van Veiligheid & Justitie en de politietop niet van plan lijken te zijn om problemen beleids- en procesmatig  aan te pakken. Zo komt in het actieplan ‘Kracht van het Verschil’ het woord ‘etnisch profileren’ niet eens voor. Ondanks het feit dat er voldoende agenten zijn, op diverse lagen binnen de politieorganisatie, die het probleem van etnisch profileren (h)erkennen.

Genoeg is genoeg

Daarom zeggen we: genoeg is genoeg. We nemen het heft in eigen handen. Afgelopen week zijn we de crowdfundingactie #KiesEenKant' begonnen. Tegenwoordig is alles transparant en meetbaar. Waarom geldt dit niet voor politiecontroles? Tijd voor een app die burgers hier bij helpt! We willen een app bouwen waarmee burgers meldingen kunnen maken van onterechte staandehoudingen én die burgers kunnen gebruiken om te leren over hun rechten op straat. Ons uiteindelijke doel is om data te verzamelen waarmee de omvang van etnisch profileren in kaart wordt gebracht, waardoor beleid gewijzigd kan worden en het vertrouwen van burgers in de politie hersteld kan worden. 

Dus help jezelf en ons! Kies voor de veiligheid van alle burgers, transparantie en een bestrijding van etnisch profileren. Steun onze crowdfunding door te doneren op

http://www.geloofinjeproject.nl/campaigns/kieseenkant/

Controle Alt Delete is een onafhankelijk initiatief van Blikopeners en IZI Solutions. We streven er naar dat de politie alle burgers gelijkwaardig behandelt. We zijn tegen etnisch profileren en tegen politiegeweld.

Dit artikel staat ook op Joop.nl en Republiek Allochtonië