Politie Amsterdam viert 1% meer diversiteit

Van de nieuwe agenten in 2017 heeft 43% een niet-westerse migratieachtergrond, maar op een team van 6000 mensen is dat slechts een toename van 1%. 

vrijdag 23 februari 2018

De diversiteitsaanpak van de Politie Amsterdam blijkt succesvol, kopt Het Parool: "Van de 139 nieuw ingestroomden op de Politieacademie in Amsterdam, hadden er 60 een niet-westerse migratieachtergrond: ruim 43 procent. Een enorme toename ten opzichte van 2016: toen slechts 19 procent van de instromers een niet-westerse migratieachtergrond had."

We zijn voor meer diversiteit bij de politie. Een meer diverse politie is vooral een schakel in het verbeteren van de relatie tussen politie en burgers. Maar een instroom van 60 mensen met een migratieachtergrond op een team van zo'n 6000 agenten is nog niet heel indrukwekkend. Om te stellen dat de diversiteitsaanpak 'succesvol' is, zoals het Parool doet, is dan ook voorbarig. 

In Amsterdam en de rest van Nederland is er nog een lange weg te gaan, maar deze instroomcijfers zijn zeker positief. De politie moet een organisatie zijn waar iedere Nederlander zich in herkent en vertrouwt, ongeacht afkomst en ook gender, geaardheid en geloof. Nu moet er vol op ingezet worden om deze nieuwe agenten ook te behouden voor de organisatie, zodat ze niet weer uitstromen. Ook dat is een uitdaging als je het zwartboek discriminatie leest dat in 2017 werd aangeboden aan de korpsleiding. Welke stappen zijn er gezet om intern een veilige werksfeer te creëeren? 

Tot slot, voor de politieke partijen in Amsterdam en daarbuiten: als een middel tegen etnisch profileren, is een pleidooi voor meer diversiteit bij de politie ontoereikend. Als de politie – wat betreft afkomst en culturele achtergrond - een betere afspiegeling is van de maatschappij, dan leidt dat niet automatisch tot minder discriminatie door de politie. Er is althans geen enkel onderzoek waar dat uit zou blijken.