Politie Amsterdam stelt onderzoek voor maar CAD heeft het al uitgevoerd

Nieuw onderzoek over vertrouwen in de politie in Amsterdam-West: vertrouwen in de politie is zorgelijk laag. 

donderdag 20 juni 2019

Politie maakt plan van aanpak
De politie Amsterdam heeft op 18 juni 2019 een plan naar de gemeenteraad gestuurd waarin staat hoe zij etnisch profileren aan gaan pakken. Echter, ook dit plan voorziet er niet in om te meten of etnisch profileren afneemt waardoor niet beoordeeld kan worden of de aanpak werkt. De politie stelt in het plan voor om zelf onderzoek te doen naar de beleving van etnisch profileren onder jongeren: hoe vaak worden zij staande gehouden en hoeveel vertrouwen hebben zij in de politie?

Politie stelt onderzoek voor maar Controle Alt Delete heeft het al uitgevoerd
Controle Alt Delete publiceert vandaag een onderzoek onder jongeren in Amsterdam Nieuw-West. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onderzoeker Anne Wester en de Hogeschool van Amsterdam. Voor dit onderzoek werden ruim 1600 jongeren geënquêteerd. Het onderzoek geeft antwoord op de vragen die politie stelt in het plan van aanpak. Lees hier de uitgebreide resultaten, hieronder volgt een korte weergave.

Vertrouwen in de politie
Jongeren in Nieuw-West scoren laag op het hebben van vertrouwen in de politie, met name jongeren die in het afgelopen jaar door de politie zijn aangesproken, staande- of aangehouden. Jongeren met een Nederlands-Nederlandse achtergrond geven een 6,1. Jongeren met een Turkse-Nederlandse achtergrond een 5,1, jongeren met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond ook een 5,1. Jongeren met een Surinaams-Nederlandse achtergrond geven slechts een 4,7. Vergeleken met het Amsterdamse gemiddelde van 6,6 is dat buitengewoon laag.

Contact met de politie
De politie heeft jaarlijks contact met 40% van alle jongeren in Nieuw-West. Van de jongeren met een Nederlands-Nederlandse afkomst had 36% contact met de politie. Van de jongeren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond had 42% contact met de politie. Van de jongeren met een Surinaamse achtergrond had 50% in het afgelopen jaar contact met de politie. Soms gingen jongeren naar de politie toe (in 33% van de gevallen) en soms stapte de politie op de jongeren af (in 60% van de gevallen).

Onze visie
Het valt op dat jongeren met een migratieachtergrond een grotere kans hebben om contact te hebben met de politie en een grotere kans hebben om door de politie benaderd te worden. Uit eerder onderzoek blijkt dat jongeren met een migratieachtergrond een 5.6 keer grotere kans hebben om als verdachte aangemerkt te worden (voor hetzelfde type delict) als Nederlands-Nederlandse jongeren. Ook hebben Marokkaans-Nederlandse jongeren een 12 keer grotere kans om in de cel gezet te worden dan Nederlands-Nederlandse jongeren (voor hetzelfde type delict).

Het is tijd om de ongelijkheid in de strafrechtketen in Nederland eens grondig in beeld te brengen. Controle Alt Delete vraagt de politie om de data te verzamelen en te publiceren die hier inzicht in moeten geven. Tot slot over vertrouwen in de politie. Als mensen meer vertrouwen hebben in de politie zijn ze geneigd om beter samen te werken met de politie. Burgers die de politie vertrouwen, bellen de politie op als ze iets zien en zijn bereid om informatie te delen. Dit heeft de politie nodig om misdaad effectief te kunnen bestrijden. Een laag vertrouwen in de politie is daarom een probleem voor alle Nederlanders.

Foto door Andreas Breitling via Pixabay