Pilot met tasers in 3 grote steden

300 agenten met tasers de straat op in Rotterdam, Zwolle en Amersfoort

woensdag 1 februari 2017

Pilot stroomstootwapens
De politie gaat vanaf deze maand in Amersfoort, Rotterdam en Zwolle een jaar lang experimenteren met een taser. De pilot moet aantonen of het toch een middel is dat ook agenten hier kan helpen daadkrachtig op te treden. Echter diverse tegenstanders, inclusief Ammesty en Controle Alt Delete, zeggen dat de risico's worden onderschat en de effecten overschat.

Politie
In een interview met het AD vertelt Willem Woelders ( plaatsvervangend politiechef in Midden-Nederland) over de Taser X2. De kans op ernstig letsel als direct gevolg van dit wapen is volgens Woelders zeer gering. ,,Minimaal letsel, maximaal effect", garandeert de plaatsvervangend politiechef. ,,Bovendien werkt dit wapen preventief. De geweldpleger of degene die 'van het padje is', denkt wel twee keer na voordat deze met de darts in aanraking komt.'' ... Met onder meer een opeenstapeling van ernstige incidenten tijdens de jaarwisseling nog in het collectieve geheugen, is de politie blij dat de politiek drie jaar geleden het groene licht gaf voor de proefneming met dit wapen. ,,Kijk, de politie op straat heeft in sommige situaties sterk behoefte aan een middel als de korte wapenstok of pepperspray niet effectief bleken en het gebruik van het pistool of de politiehond niet wenselijk werd geacht", aldus Woelders. Lees hier het hele interview: http://www.ad.nl/binnenland/experiment-politiekorpsen-met-nieuwe-taser~a84fb1ba/

Visie Amnesty
"Stroomstootwapens zouden niet in de standaarduitrusting moeten zitten van politie en andere wetshandhavers die belast zijn met dagelijkse reguliere politietaken. Stroomstootwapens zouden alleen gebruikt mogen worden door wetshandhavers die goed en specifiek getraind zijn in het gebruik ervan. Lees hier de positie van Amnesty: https://www.amnesty.nl/het-gebruik-van-stroomstootwapens-in-nederland

Onze zorgen

- inzet bij niet-bedreigende situaties
- er zijn gevallen bekend waar de stroomstoot-wapen de directe doodsoorzaak of een beslissende rol heeft gespeeld bij iemands overlijden
- het stroomstootwapen is alleen getest op gezonde mensen in neutrale situaties zonder stress.
- Het is onbekend wat de effecten zijn voor mensen met gezondheidsproblemen of voor hen die bepaalde medicijnen of drugs gebruiken
- Zelfs de producent van stroomstootwapens benadrukt de verhoogde risico’s op ernstige verwondingen of de dood in een groot aantal situaties.

Voorwaarden gebruik
Wij delen het standpunt van Amnesty en vragen het Ministerie V&J en de Politie om:
- Gebruik van stroomstootwapen wettelijk te regelen net als vuurwapens. En dat wetgeving alleen het gebruik toestaat in situaties waar, in overeenstemming met VN-standaarden, de verdachte een ander dreigt te doden of ernstig te verwonden en minder vergaande oplossingen niet mogelijk zijn.
- Het gebruik van stroomstootwapens verboden zou moeten worden tegen mensen die al onder controle zijn en op mensen die fysiek kwetsbaar zijn, zoals kinderen, ouderen en zwangere vrouwen.
- Het gebruik van stroomstootwapen in de ‘stun mode’ verboden moet worden, omdat daarbij een aanzienlijk risico bestaat op marteling of andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing.
- Strikt toezicht en deugdelijke evaluatie op het gebruik van stroomstootwapens is vereist. Dit om te garanderen dat het gebruik in overeenstemming is met mensenrechtenstandaarden, wetgeving en uitvoeringsprotocollen.
- Er mogen alleen stroomstootwapens gebruikt worden die elke vorm van gebruik registreren. Dit is vereist voor het uitoefenen van strikt toezicht op en deugdelijke verantwoording over de toepassing van stroomstootwapens.
- Stroomstootwapens zouden alleen gebruikt mogen worden door wetshandhavers die goed en specifiek getraind zijn in het gebruik ervan en stroomstootwapens inzetten als laatste redmiddel of op het moment dat ze anders een vuurwapen hadden gebruikt.